Abolicja dla przedsiębiorców to pomoc publiczna

Fotorzepa, dp Dominik Pisarek
Z dobrodziejstw ustawy abolicyjnej może też skorzystać osoba prowadząca za granicą firmę. Musi jednak pamiętać, że taka ulga przysługuje jej tylko do określonego limitu
Z art. 6 ustawy abolicyjnej wynika bowiem wyraźnie, że umorzenie zaległości oraz zwrot podatku stanowią pomoc de minimis udzielaną w zakresie i na zasadach określonych w bezpośrednio obowiązujących aktach prawa wspólnotowego.O tym, że z abolicji mogą skorzystać także przedsiębiorcy, pisaliśmy m.in. w artykule "Abolicja także dla przedsiębiorców". Jest to dla nich forma pomocy publicznej i muszą pamiętać o wszystkich związanych z tym wymogach.Tak więc przedsiębiorca ubiegający się o umorzenie zaległości lub zwrot podatku powinien przedstawić organowi podatkowemu, do którego kieruje wniosek:- wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie;- oświadczenia o wielkości i przeznaczeniu pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, ...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL