fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Lekarze i pielęgniarki

Jubileuszówki i trzynastki

Poszczególnym grupom zawodowym w ramach sfery budżetowej przysługują kolejne świadczenia do wynagrodzenia, których zasady wypłaty są takie same mimo różnych podstaw prawnych do ich wypłaty.
Niezależnie komu przysługuje nagroda: samorządowcowi, nauczycielowi czy też lekarzowi, kwestie związane z zaliczaniem jej lub niezaliczaniem do podstawy wymiaru zasiłków są identyczne.
Każda z omówionych profesji dostaje jubileuszówki co pięć lat, począwszy od osiągnięcia 20-letniego stażu pracy. Wynagrodzenie pracownika przyjmowane do ustalenia podstawy wymiaru zasiłków to przychód stanowiący podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe, pomniejszony o składki emerytalne, rentowe i chorobowe w części finansowanej przez pracownika. Tym samym składniki wynagrodzenia brane pod uwagę przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłków stanowią podstawę wymiaru składek na te ubezpieczenia. Podstawy wymiaru składek nie stanowią jednak nagrody jubileuszowe wypłacane zatrudnionym nie częściej niż co pięć lat. Skoro tak, to jubileuszówek należnych samorządowcom i nauczycielom nie uwzględniamy w podstawie wymiaru zasiłków. Samorządowcy, lekarze i nauczyciele dostają dodatkowe wynagrodzenia roczne, tzw. trzynastki, na jednakowych zasadach. Gdy ktoś pracował krócej niż rok, ale co najmniej sześć miesięcy, nabywa prawo do nagrody rocznej w wysokości proporcjonalnej do przepracowanego okresu. Trzynastkę otrzyma tylko ten, kto efektywnie przepracował w danej firmie co najmniej sześć miesięcy. Wynika tak z[b] uchwały Sądu Najwyższego z 25 lipca 2003 r. (III PZP 7/03)[/b].
W szczególnych sytuacjach trzynasta pensja przysługuje niezależnie od czasu pracy. Jeśli nieobecność w pracy wynika z innych przyczyn i nie mieści się w tym katalogu, o prawie do trzynastki decyduje jedynie czas przepracowany w ciągu roku. Wymienione przyczyny usprawiedliwionej absencji traktujemy bowiem jako okresy przepracowane i tym samym zaliczamy do stażu uprawniającego do dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Wszystkie inne usprawiedliwione nieobecności i zwolnienia od pracy (np. urlop macierzyński, choroba) nie są okresami przepracowanymi w rozumieniu cytowanej ustawy. Zatem umożliwiają co najwyżej otrzymanie proporcjonalnie zmniejszonej nagrody lub w ogóle pozbawiają do niej prawa. Dodatkowe wynagrodzenie roczne, jako że jest pomniejszane m.in. z tytułu choroby, podlega wliczeniu do podstawy wymiaru zasiłków.
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA