Edukacja

Nauka dla nauczycieli

Uczelnie, akredytowane przez kuratoria placówki szkoleniowe i kształcenia ustawicznego oferują nauczycielom sporo możliwości poszerzenia kwalifikacji i awansu zawodowego
– Nauczyciele to wdzięczna grupa szkoleniowa. Przyzwyczajeni są do ustawicznej nauki, podnoszenia swoich kwalifikacji, chcą i potrafią się jeszcze uczyć. Aż 90 procent naszych kursantów zgłasza się z własnej inicjatywy, pozostałe 10 deleguje szkoła – opowiada Ireneusz Biela, dyrektor krakowskiego Centrum IB, mającego w ofercie także szkolenia oświatowe. – Najczęściej wybierają kursy dla dyrektorów szkół – z zarządzania placówką oświatową i dla nauczycieli, którzy chcą pracować z trudną młodzieżą.
Wiele kursów pedagogicznych przeprowadza się w 6 – 12 godzin, czyli dzień lub dwa szkolenia. Oferują one wiedzę na konkretny temat, np. prawa oświatowego w praktyce lub zasad archiwizowania dokumentacji w szkole. Są jednak i kursy kwalifikujące, które trwają niemal tyle co studia, jak chociażby 270-godzinny kurs dla dyrektorów szkół. I właśnie te długie szkolenia, których program odpowiada niemal studiom podyplomowym, cieszą się większym zainteresowaniem, choć mniejszym niż studia dla nauczycieli na uczelni wyższej. – Większość nauczycieli zaliczyła już obowiązkowe programy związane z podnoszeniem kwalifikacji i zdobywaniem kolejnych stopni awansu zawodowego – twierdzi Biela. – A że wiedza szybko się dewaluuje, konkurencja na rynku pracy jest duża, ludzie wolą częściej niż w kursy inwestować w konkretne, solidne, specjalistyczne studia. Jeszcze kilka lat temu w ciągu roku szkoliliśmy 5 tys. nauczycieli rocznie, w ubiegłym było ich już 1600. Kierunków na studiach podyplomowych dla nauczycieli jest coraz więcej. Krakowska Akademia Pedagogiczna ma w ofercie jeden z bardziej poszukiwanych przez kuratorów dwuletnią logopedię. W ofercie uczelni są także studia dla bibliotekarzy i nauczycieli, którzy chcą się zająć biblioteką, informatyki, fizyki, etyki i wiedzy o kulturze, edukacji technicznej. Na Śląsku nauczyciele kształcą się na studiach podyplomowych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach czy Cieszynie. Mogą zdobyć kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej, informatyki szkolnej, edukacji regionalnej... Uczelnie i placówki kształcące nauczycieli oferują także kursy dla osób, które chcą zdobyć uprawnienia pedagogiczne i podjąć się pracy w zawodzie. Szczególnie mile widziani są angliści...Być może coraz więcej studiów dla nauczycieli będzie można podjąć... zdalnie, a przynajmniej w ten sposób zaliczyć część ćwiczeń. Uniwersytet Jagielloński już przetestował e-learnig wśród nauczycieli. Właśnie dobiegają końca studia trzysemestralne podyplomowe dla nauczycieli w zakresie ICT, języków obcych oraz drugiego przedmiotu na Uniwersytecie Jagiellońskim. Studia te były bezpłatne, sfinansowało je w 75 procentach Ministerstwo Edukacji z funduszu EFS. W Krakowie przyjęto 1540 pedagogów. Największym wzięciem cieszyła się informatyka. – Część zajęć odbywała się w Krakowie, w budynkach uczelni, inne zdalnie. Nauczyciele, logując się na elektronicznej platformie, znajdowali testy, ćwiczenie do rozwiązania. Elektroniczny był również sekretariat. Na razie się nie zapowiada, by odbyła się kolejna edycja studiów, przynajmniej sponsorowana ze środków unijnych. Ale wypracowane na ich potrzebę rozwiązania pozostały – mówi dr Jacek Urbaniec, pełnomocnik rektora UJ do spraw nauczania. – I myślę, że warto je wykorzystać w innych, np. studiach niestacjonarnych na poszczególnych wydziałach, także nauczycielskich na naszej uczelni.
Unijne pieniądze popłynęły w ubiegłym roku także na Uniwersytet Śląski. Na potrzeby bezpłatnych kwalifikacyjnych studiów dla nauczycieli powstała rok temu nowa jednostka Wszechnica Śląska – Uniwersyteckie Centrum Umiejętności, gdzie w ciągu tygodnia zgłosiło się 4 tys. zainteresowanych. UŚ bowiem wygrał przetarg na podyplomowe kształcenie pedagogów, którzy chcieli uzyskać kwalifikacje do nauczania drugiego przedmiotu, posługiwać się technologią informatyczną w pracy oraz podnieść kwalifikacje w nauczaniu języka obcego. Plany uczelni wobec Wszechnicy są ambitne: będzie prowadziła interdyscyplinarne studia podyplomowe, kursy, szkolenia. ? Województwo dolnośląskie >Centrum Kształcenia Kadr Profesja ul. Rynek 26/2, 50-101 Wrocław tel. 071 346 03 37 http://www.profesja.edu.pl >Dolnośląskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej we Wrocławiu ul. Dawida 1a, 50-527 Wrocław, tel. 071 338 66 36 http://dodn.wroclaw.pl/ >Spółdzielnia Pracy Oświata ul. Ruska 46b, 50-079 Wrocław Tel. 071 343 77 77 www.oswiata.wroc.pl >Centrum Szkoleniowo-Usługowe KaeRtur Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego os. XXX-lecia 5/2, 57-402 Nowa Ruda tel. 074 872 33 49 www.kaertur.pl ? Województwo lubuskie >Centrum Artystyczno-Językowe Educco ul. Żeromskiego 17/3, 65-066 Zielona Góra tel. 068 324 30 40 www.educo.zgora.pl ? Województwo wielkopolskie >Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Uni-Terraos. Bolesława Śmiałego 23, 60-682 Poznań tel. 061 82 36 400 www.uniterra.com.pl ? Województwo zachodniopomorskie >Towarzystwo Wiedzy Powszechnej ul. Potulicka 16, 70-952 Szczecin tel. 091 448 00 21 www.twp.szczecin.pl ? Województwo dolnośląskie >Kolegium Nauczycielskie im. Grzegorza Piramowicza ul. Trzebnicka 42, 50-230 Wrocław tel. 071 329 26 59 w. 46 http://kolegiumnauczycielskie.pl >Uniwersytet Wrocławski pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław tel. 071 375-28-20 www.uni.wroc.pl ? Województwo lubuskie >Uniwersytet Zielonogórski ul. Wiśniowa 10, 65-517 Zielona Góra tel. 068 328 29 75 www.uz.zgora.pl >Uniwersytet im. Adama Mickiewicza ul. Kościuszki 1, 69-100 Słubice tel. 095 7592 418 www.cp.euv-frankfurt-o.de ? Województwo wielkopolskie >Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań tel. 061 829 40 00 http://amu.edu.pl >Wyższa Szkoła Języków Obcych w Poznaniu ul. św. Marcin 69, 61-808 Poznań tel. 061 663 62 64 www.wsjo.poznan.pl >Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji ul. Wiśniowa 13, 61-477 Poznań tel. 061 832 11 79 www.wspia.pl >Gnieźnieńska Wyższa Szkoła Humanistyczno-Menedżerska Millennium ul. Cieszkowskiego 17, 62-200 Gniezno tel. 061 428 26 27 www.gwshm.edu.pl >Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie ul. Przyjaźni 1, 62-510 Konin tel. 063 249 72 00 www3.pwsz.konin.edu.pl >Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Lesznie ul. Mickiewicza 5, 64-100 Leszno tel. 065 529 60 84 www.pwsz.edu.pl ? Województwo zachodniopomorskie >Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP w Szczecinie ul. Monte Cassino 15, 71-460 Szczecin tel. 091 422 04 22 www.wshtwp.szczecin.pl >Wyższa Szkoła Zawodowa – Collegium Balticum w Szczecinie ul. Mieszka I 61, 71-011 Szczecin tel. 091 483 81 70 www.cb.szczecin.pl >Uniwersytet Szczeciński ul. Wąska 13, 71-415 Szczecin tel. 091 444 15 12 www.us.szc.pl >Akademia Rolnicza w Szczecinie ul. Doktora Judyma 26, 71-466 Szczecin tel. 091 454 15 21 www.ar.szczecin.pl >Bałtycka Wyższa Szkoła Humanistyczna ul. Zwycięstwa 113, 75-601 Koszalin tel. 094 343 10 71 www.bwsh.edu.pl —opr. ab
Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL