fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Nieruchomości

W zastępstwie właściciela

Wyjeżdżam na dłużej za granicę. Chciałabym, aby w tym czasie na zebraniach wspólnoty moje interesy reprezentował mój ojciec, mając prawo głosu. Jakich formalności dopełnić? Czy potrzebna jest na to zgoda reszty członków wspólnoty lub zarządu?
Odpowiada Paweł Puch, prawnik, serwis oferty.net
– Aby głosować na zebraniach wspólnoty, nie trzeba być na nich osobiście. Podejmowanie decyzji (głosowanie) można powierzyć osobie trzeciej – pełnomocnikowi. Udzielenie pełnomocnictwa nie wymaga niczyjej zgody. Nie wymaga też wcześniejszego powiadomienia zarządu, że ktoś będzie nas zastępował na zebraniu. Wystarczy, że na zebraniu nasz pełnomocnik okaże pełnomocnictwo i może głosować w naszym imieniu.
Należy jednak zwrócić uwagę, że są dwa rodzaje pełnomocnictwa: pełnomocnictwo ogólne i pełnomocnictwo szczególne. Pełnomocnictwo ogólne – upoważnia pełnomocnika do dokonywania czynności zwykłego zarządu. Pełnomocnictwo szczególne – może być pełnomocnictwem rodzajowym, czyli upoważnieniem do dokonywania czynności prawnych określonego rodzaju lub pełnomocnictwem szczegółowym upoważniającym do dokonania jednorazowo konkretnej czynności.
Zatem do podejmowania czynności zwykłego zarządu pełnomocnikowi wystarczy pełnomocnictwo ogólne. Aby jednak mógł podejmować czynności ten zwykły zarząd przekraczające, musi mieć pełnomocnictwo szczególne. W praktyce najczęściej będzie to pełnomocnictwo rodzajowe. Na przykład członkowie wspólnoty mogą uchwalić, że w określonej sprawie na każdego właściciela przypada jeden głos. Zamiana sposobu głosowania wedle wielkości udziałów (będącego regułą) na system: jeden właściciel – jeden głos, może nastąpić dopiero po podjęciu odrębnej uchwały. Należy więc uznać, iż zmiana sposobu głosowania należy do spraw przekraczających zakres zwykłego zarządu. Zatem do podjęcia uchwały w takiej kwestii potrzebne jest pełnomocnictwo szczególne.
Pełnomocnik wyposażony w pełnomocnictwo ogólne nie może głosować nad uchwałą jeden właściciel – jeden głos. W innym wypadku uchwała taka może być zaskarżona i zostanie uchylona przez sąd. Uchylone też zostaną wszystkie inne następne uchwały podjęte na zebraniu wspólnoty mieszkaniowej wykorzystujące uchwalony system głosowania jeden właściciel – jeden głos. Stanowisko to potwierdził między innymi Sąd Najwyższy, który oddalił kasację wspólnoty mieszkaniowej z Łodzi, uznając, że zmiana sposobu głosowania jest czynnością przekraczającą zakres zwykłego zarządu. Obowiązuje więc, zdaniem sądu, postanowienie art. 98 k.c., wedle którego do takich czynności potrzebne jest pełnomocnictwo określające ich rodzaj (wyrok z 15.10.2002 r sygn. II CKN 479/00).
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA