fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Nieruchomości

Jakie prawa mają współwłaściciele drogi na osiedlu domków?

Fotorzepa, Jerzy Dudek JD Jerzy Dudek
Na wolnej działce sąsiad chce wybudować dom. My, sąsiedzi, złożyliśmyprotest, bo obawiamy się, że podczas budowy może dojść do uszkodzeniawspólnej drogi osiedlowej i kanalizacji. Sąsiad nie chce się zobowiązać,że naprawi ewentualne szkody. Nie pytał też o zgodę na późniejszeprzyłączenie się do kanalizacji, która też jest własnością wspólną. Corobić?
Z pytania wynika, że mieszkańcy osiedla są współwłaścicielami drogi osiedlowej i kanalizacji, nieprzekazanej przedsiębiorstwu wodnokanalizacyjnemu. Zakładam więc, że nabywca wolnej działki nabył również udział w tej wspólnej nieruchomości.
Zgodnie z art. 206 [link=http://aktyprawne.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=70928]kodeksu cywilnego[/link] [b]każdy ze współwłaścicieli jest uprawniony do współposiadania rzeczy wspólnej i korzystania z niej w takim zakresie, jaki daje się pogodzić ze współposiadaniem i korzystaniem z niej przez pozostałych współwłaścicieli[/b]. Jeżeli więc nabywca nowej działki będzie korzystał z drogi zgodnie z jej przeznaczeniem, to pozostałym nie będą przysługiwały żadne środki prawne mogące skutkować odebraniem mu dostępu do drogi. To samo dotyczy kanalizacji– współwłaściciel ma prawo do niej się włączyć i korzystać jak wszyscy inni.
[b]Za naprawienie szkody odpowiada ten, kto ją wyrządził z własnej winy(art. 415 k. c.)[/b]. Każdy, kto korzysta z drogi, powodując jej uszkodzenie, codo zasady obowiązany będzie do naprawienia wynikłej stąd szkody.Obowiązek jej naprawienia powstaje z mocy prawa, nie są potrzebne żadne oświadczenia.
[b]Jeżeli inwestor powierzy budowę profesjonalnemu przedsiębiorcy, to sam nie będzie odpowiedzialny za działania tej osoby[/b] (art. 429 k. c.). Jeśli więc budową domu i wykonaniem przyłącza kanalizacyjnego zajmie się profesjonalista, to roszczenie o naprawienie ewentualnej szkody będzie przysługiwać współwłaścicielom (także inwestorowi) wobec niego. Przedsiębiorca budowlany będzie musiał prowadzić budowę i używać sprzętu w taki sposób,by nie wyrządzić nikomu szkody. Gdyby już powstała, ciężar udowodnienia winy danej osoby spoczywa na tym, kto dochodzi naprawienia szkody.
[b]W razie uszkodzenia drogi osiedlowej lub kanalizacji współwłaściciele będą musieli wykazać szkodę oraz winę sprawcy[/b]. Sposób korzystania z drogi powinien być ogłoszony w taki sposób, aby potencjalny użytkownik mógł się z nim zapoznać (np. poprzez zastosowanie określonych znaków drogowych). W przeciwnym wypadku może twierdzić, że nie mógł wiedzieć np. o obniżonej nośności drogi w stosunku do sąsiedniej drogi publicznej, na której nie obowiązują ograniczenia, i nie mógł przewidzieć, że przejazd sprzętem budowlanym przez drogę wewnętrzną spowoduje jej uszkodzenie.
[b]Gdyby inwestor nie miał udziału we wspólnej nieruchomości, prawo do korzystania z tych urządzeń zależałoby od wyrażenia zgody przez współwłaścicieli.[/b]
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA