fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Odpowiedź Ministerstwa Finansów z 10 września 2008 r. na pytanie "Rz" w sprawie starej ulgi w podatku od spadków i darowizn

Jeśli osoba zliczona do I grupy podatkowej nabyła w drodze darowizny lokal mieszkalny, to zgodnie z przepisem art. 16 ust 1 pkt 1 ustawy, do podstawy opodatkowania nie wliczało się wartości tego mieszkania do łącznej wysokości nieprzekraczającej 110 m 2 powierzchni użytkowej lokalu. Ulga ta przysługiwała osobom, które spełniały łącznie określone w ustawie warunki. Jednym z tych warunków, zgodnie z przepisem art. 16 ust. 2 pkt 5, był pięcioletni okres zamieszkiwania w nabytym lokalu mieszkalnym.Ustawa nie zawiera własnej definicji pojęcia „zamieszkiwania”, a więc termin ten należy rozumieć w znaczeniu nadanym mu przez przepisy kodeksu cywilnego, które wiążą miejsce zamieszkania osoby fizycznej z miejscem, w którym dana osoba przebywa z zamiarem stałego pobytu. Wśród warunków skorzystania z przedmiotowego zwolnienia ustawodawca nie zawarł warunku zameldowania. Formalne zameldowanie, któremu nie towarzyszy zamieszkiwanie nie spełnia ustawowego warunku ...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA