fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Wykorzystywane rzeczy nie muszą być własnością przedsiębiorcy, żeby móc je amortyzować

Firma może przyjąć indywidualne stawki amortyzacji także wtedy, gdy korzysta z cudzego majątku
Jest tak wtedy, gdy używa go na podstawie leasingu finansowego, może też zastosować preferencyjną amortyzację do inwestycji w obcych środkach trwałych.Na preferencyjnych zasadach można amortyzować leasingowane środki trwałe. Odpisy nalicza finansujący (przy leasingu operacyjnym) lub korzystający (przy leasingu finansowym).Przypomnijmy, że przez umowę leasingu rozumie się, zgodnie z art. 17a pkt 1 ustawy o CIT oraz art. 23a pkt 1 ustawy o PIT, umowę nazwaną w kodeksie cywilnym, a także każdą inną, na mocy której jedna ze stron (finansujący) oddaje do odpłatnego używania albo używania i pobierania pożytków na warunkach określonych w ustawie drugiej stronie (korzystający) podlegające amortyzacji środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne a także grunty.Do leasingowanych środków trwałych mogą być zasadniczo stosowane indywidualne stawki amortyzacyjne, pod warunkiem że spełnione są wymogi określone w art. 16j ustawy o CIT albo 22j ustawy o PIT, ...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA