fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Akty prawne

Obowiązują od 7 sierpnia 2008

- minister infrastruktury ustalił granice portu morskiego w Świnoujściu od strony lądu (DzU nr 131, poz. 831) i w związku z tym zmienił swoje rozporządzenie dotyczące granic portów morskich w Szczecinie, Świnoujściu i Policach od strony lądu (DzU nr 131, poz. 832)
- z kolei minister obrony narodowej określił zasady przepływu okrętów wojennych obcych państw przez polskie morze terytorialne oraz warunki wejścia tych okrętów na polskie morskie wody wewnętrzne (DzU nr 131, poz. 834)
- zmodyfikowane 8 lipca rozporządzenie ministra kultury i dziedzictwa narodowego w sprawie utworzenia formacji obrony cywilnej (DzU nr 131, poz. 833)
- rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie wymagań weterynaryjnych, jakie powinien spełniać drób przeznaczony do odtworzenia zasobów ptactwa łownego w handlu (DzU nr 131, poz. 835)
- rozporządzenie ministra sprawiedliwości w sprawie sposobu postępowania ze zwłokami osób pozbawionych wolności zmarłych w zakładach karnych i aresztach śledczych (DzU nr 131, poz. 836)
- sposób i tryb finansowania z budżetu państwa świadczeń opieki zdrowotnej to temat rozporządzenia Rady Ministrów; ale nie chodzi w nim o świadczenia wynikające z powszechnego (obowiązkowego i dobrowolnego) ubezpieczenia zdrowotnego (DzU nr 137, poz. 858)
- trzy, zmienione 28 lipca, rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej dotyczące:
przyznania osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej (DzU nr 144, poz. 906),
udzielania pomocy pracodawcom zatrudniającym osoby niepełnosprawne oraz osobom niepełnosprawnym wykonującym działalność gospodarczą i rolniczą (DzU nr 144, poz. 907),
zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej (DzU nr 144, poz. 908)
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA