fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Poradniki

Likwidacja meldunku – mniej obowiązków urzędowych, więcej kłopotów podatkowych

Fotorzepa, Darek Golik
Planowane zniesienie obowiązku meldunkowego może spowodować, że tym, którzy nabyli dom lub mieszkanie w 2007 lub 2008 roku, nie będzie przysługiwała żadna ulga przy sprzedaży nieruchomości
Aby uniknąć podatku, osoby te będą musiały czekać aż pięć lat od kupna nieruchomości albo jej otrzymania w spadku lub darowiźnie.
Od 1 stycznia mają obowiązywać nowe zasady opodatkowania sprzedaży nieruchomości. Podstawowa zmiana to likwidacja ulgi meldunkowej. Nie dla wszystkich jednak.
Będą ją nadal stosować osoby, które nabyły nieruchomość w 2007 lub 2008 r. Dla nich nadal ma to być jedyny sposób uniknięcia podatku podczas sprzedaży domu lub mieszkania przed upływem pięciu lat od końca roku podatkowego, w którym je nabyli.
I tu pojawia się problem. Co się bowiem stanie, jeśli np. od 1 lipca 2009 r. zostanie zlikwidowany obowiązek meldunkowy? W praktyce osoba, która kupi nieruchomość w drugiej połowie 2008 r., nie będzie miała żadnych szans, aby spełnić warunek zameldowania na pobyt stały na rok. Podobny kłopot będą mieli właściciele mieszkań i domów, którzy kupili je w 2007 lub 2008 r., ale nie zameldowali się w nich od razu.
Projekt nowelizacji ustawy o PIT nie zawiera rozwiązania tych problemów, mimo że likwidacja ulgi meldunkowej uzasadniana jest właśnie zniesieniem obowiązku meldunkowego.
Przepisy przejściowe przewidują jedynie, że do sprzedaży nieruchomości nabytych w latach 2007 i 2008 będą miały zastosowanie przepisy obowiązujące na koniec tego roku. Podobne rozwiązanie przyjęto, kiedy od 1 stycznia 2007 r. wprowadzano ulgę meldunkową. Wtedy także postanowiono, że do nieruchomości nabytych wcześniej będą miały zastosowanie przepisy w brzmieniu obowiązującym na koniec 2006 r. Ustawodawca konsekwentnie unika więc zmian zasad opodatkowania sprzedaży nieruchomości będących już własnością podatników.
Wielu podatników zastanawia się, jakie reguły będą obowiązywać od przyszłego roku. Zgodnie ze zmianami zaproponowanymi w projekcie od podatku ma zwalniać przeznaczenie pieniędzy ze sprzedaży nieruchomości na cele mieszkaniowe. Podatnik będzie miał na ich wydanie dwa lata. Są to więc podobne reguły do tych, które obowiązywały do końca 2006 r. i nadal są stosowane przez osoby, które kupiły nieruchomość przed 1 stycznia 2007 r.
Niestety, okazuje się, że w praktyce będą one dużo bardziej skomplikowane. To dlatego, że do końca 2006 r. ustawa o PIT nakazywała odprowadzenie do urzędu skarbowego 10 proc. od przychodu. Podstawę obliczania podatku zmniejszała wtedy po prostu kwota przeznaczona na cele mieszkaniowe.
Teraz podstawą opodatkowania jest dochód. W konsekwencji, aby zgodnie z zasadami przewidzianymi w projekcie obliczyć kwotę ulgi, trzeba będzie posłużyć się odpowiednią proporcją.
Najpierw trzeba będzie obliczyć cały dochód ze sprzedaży nieruchomości. Następnie pomnożyć tę kwotę przez przychody przeznaczone na cele mieszkaniowe i podzielić przez cenę nieruchomości. Wynik to dochód zwolniony od PIT. Na koniec pozostaje już tylko odjąć go od całego dochodu i obliczyć podatek według 19-proc. stawki.
Mimo wprowadzenia tak skomplikowanych przepisów jedna zasada pozostanie bez zmian (w stosunku do regulacji obowiązujących do końca 2006 r.). Mianowicie jeżeli przychód z odpłatnego zbycia zostanie w całości przeznaczony na cele mieszkaniowe, to uzyskany z tego tytułu dochód będzie w całości zwolniony od PIT.
Projekt nowelizacji ustawy o PIT przewiduje uchylenie przepisów o uldze meldunkowej i uzasadnia to planowaną likwidacją obowiązku meldunkowego. Jeśli to rzeczywiście nastąpi, może powstać kłopot dla osób, które kupiły dom lub mieszkanie w 2007 r. i 2008 r. To dlatego, że one nadal będą mogły uniknąć podatku od sprzedaży nieruchomości przed upływem pięciu lat od jej nabycia tylko dzięki zameldowaniu na rok na pobyt stały. Jeżeli nie będą miały takiej możliwości, to ze zwolnienia nie skorzystają. Projekt nowelizacji ustawy o PIT nie przewiduje przepisów przejściowych rozwiązujących ten problem. Jeśli nie wprowadzi się ich przy okazji likwidacji obowiązku meldunkowego, to ułatwienia w prawie administracyjnym mogą się okazać niekorzystne z punktu widzenia obowiązków podatkowych.
masz pytanie, wyślij e-mail do autora
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA