fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Praca

Jak zatrudniamy różnych pracowników

[b]Negocjujemy z przyszłym menedżerem warunki jego pracy w firmie. Chce podpisać z nami list intencyjny. Jakie ma on skutki prawne i czy wiąże zarówno firmę, jak i menedżera?[/b]
List intencyjny nie jest oświadczeniem woli i tym samym nie wywołuje żadnych skutków prawnych. Oświadczenie w takiej formie można w każdej chwili odwołać. Zdaniem ekspertów jest to raczej zaproszenie do zawarcia określonej umowy, która jest poprzedzona negocjacjami. Podkreślają oni ponadto, że do oświadczeń tego rodzaju nie stosujemy przepisów o czynnościach prawnych (dotyczących zdolności do czynności prawnych, wad oświadczenia woli itp.).
[b]Pracownicy księgowości otrzymali informację o przejściu zakładu na innego pracodawcę. Okazało się, że jest nim ich dotychczasowa szefowa, bo zaczyna świadczyć usługi na rzecz byłego pracodawcy. Zatrudnieni nie chcą u niej pracować. Czy w takim wypadku można mówić o transferze? [/b] Tak. W tej sytuacji mamy do czynienia z przejściem zakładu pracy na innego pracodawcę. Nie ma nic złego w tym, że firma, do której przechodzą zatrudnieni, jest własnością jednego z pracowników. Jeżeli pracownikom księgowości nie odpowiada zajęcie w nowej firmie, mogą rozwiązać stosunek pracy bez wypowiedzenia za siedmiodniowym uprzedzeniem w ciągu dwóch miesięcy od przejścia, w tym wypadku części zakładu. O takim przywileju powinien ich pouczyć pracodawca w piśmie informującym o przejęciu zakładu. [b]Firma przechodzi reorganizację i zwalnia grupowo pracowników. Zgodnie z regulaminem zwolnień grupowych każdy z nich dostaje odprawę. Są jednak osoby, które przechodzą na emeryturę. Jaką podać przyczynę rozwiązania z nimi stosunku pracy? Czy przysługuje im odprawa z racji zwolnień grupowych, skoro i tak przeszliby na emeryturę?[/b] Wszystko zależy od tego, co jest rzeczywistą przyczyną rozwiązania umowy o pracę. Jeżeli tylko przejście na emeryturę, to poza odprawą emerytalną zatrudnionemu nie należy wypłacać żadnej innej rekompensaty. Inaczej jednak będzie, gdy pracownik przechodzi na emeryturę z powodu reorganizacji lub likwidacji zakładu. Wówczas przejście na emeryturę będzie tylko pośrednią przyczyną rozwiązania stosunku pracy. Gdyby nie zwolnienia grupowe pracownik nadal by pracował, a to oznacza, że przysługują mu dwie odprawy: z racji zwolnień grupowych i emerytalna. [b]Planuję zatrudnić pracownika, który przez trzy pierwsze dni tygodnia miałby wykonywać pracę w domu, a w dwa ostatnie w siedzibie firmy. Czy z taką osobą mogę zawrzeć umowę o wykonywanie telepracy?[/b] Tak. Z telepracą mamy do czynienia wtedy, gdy zatrudniony wykonuje pracę regularnie poza firmą (np. w domu), wykorzystując do tego środki komunikacji elektronicznej. Regularność nie oznacza, że [link=http://kariera.pl]praca[/link] w domu musi być codziennością. Może odbywać się tylko w niektóre dni tygodnia. [b]Czy w charakterze telepracownika możemy zatrudnić handlowca?[/b] Problem ten budzi wątpliwości wśród ekspertów. Zwolennicy uważają, że handlowiec może być telepracownikiem pod warunkiem, że dostarczymy mu laptop i przenośne łącze internetowe. Ich zdaniem mobilność handlowca nie ma tutaj żadnego znaczenia. Liczy się stały wirtualny kontakt z nim. Natomiast przeciwnicy uważają, że telepracę można wykonywać wyłącznie przez Internet. Przekonują, że ten środek komunikacji elektronicznej trzeba wykorzystywać przy wykonywaniu wszystkich obowiązków służbowych, a nie tylko niektórych. Nie wystarczy zatem przez Internet przekazywać tylko wyniki swojej pracy. Tego samego zdania jest Główny Inspektorat Pracy (GPP-401-4560-/07/PE). [b]Czy pracownicy na urlopie wychowawczym wolno zlecić dodatkową pracę na pół etatu? [/b] Tak. Podczas urlopu wychowawczego pracownik może podjąć dodatkową pracę zarobkową. Nie ma znaczenia, czy będzie ją świadczyć u swojego, czy u innego pracodawcy. Jednak praca na wychowawczym nie może utrudniać sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem. [b]Zatrudniony pracuje w równoważnym systemie czasu pracy, w niektóre dni tygodnia po 12 godzin na dobę. Tyle samo przepracował w wolną sobotę. Od której godziny wypłacamy mu dodatki za pracę nadliczbową? [/b] Zatrudniony pracował 12 godzin w dniu wolnym z racji przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy. Zatem w tym dniu przepracował cztery nadgodziny, bo przy pracy nadliczbowej dobowa norma czasu pracy wynosi osiem godzin. Nie liczymy wtedy pracy nadliczbowej powyżej 12 godziny pracy, bo na dzień wolny od pracy nie był zaplanowany przedłużony rozkład czasu pracy.
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA