fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Akty prawne

Monitor Polski Nr 44 z 13 czerwca 2008

Zarządzenia (poz. 385 – 386):
- ministra obrony narodowej z 28 maja w sprawie nadania statutu Służbie Wywiadu Wojskowego; weszło w życie 13 czerwca,
- prezesa Narodowego Banku Polskiego z 3 czerwca o wejściu do obiegu 17 czerwca monety o nominalnej wartości 2 zł, a 19 czerwca – 20 zł, z wizerunkiem (na obu monetach) Kazimierza Dolnego.
Obwieszczenia (poz. 387 – 393):
- ministra finansów z 30 maja w sprawie określenia wysokości kwot rekompensat wypłacanych osobom, które wniosły przedpłaty na zakup samochodów osobowych marki Fiat 126p (10 876,00 zł) lub FSO 1500 (15 410,00 zł) na III kwartał 2008 r.
- ministra pracy i polityki społecznej z 23 maja w sprawie wskaźnika waloryzacji składki za 2007 rok (112,85 proc.),
- ministra sprawiedliwości z 3 czerwca o wolnych stanowiskach sędziowskich,
- prezesa GUS, dwa z 27 maja, w sprawie:
– przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w województwach w I kwartale 2008 r.,
– wskaźnika cen dóbr inwestycyjnych za I kwartał 2008 r. (w stosunku do IV kwartału 2007 r. wzrost o 0,7 proc.)
- prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z 3 czerwca o wolnym stanowisku sędziowskim w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Krakowie,
- prezesa ZUS z 29 maja w sprawie wskaźnika waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjętej do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w III kwartale 2008 r. (110,4 proc.).
Komunikaty (poz. 394 – 397):
-prezesa ZUS, trzy z 29 maja, w sprawie:
– kwoty zasiłku pogrzebowego (od 1 czerwca do 31 sierpnia 5967,96 zł)
– kwot przychodu odpowiadających od 1 czerwca 70 proc. (2088,80 zł) i 130 proc. (3879,20 zł) przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za I kwartał 2008 r. stosowanych przy zawieszaniu albo zmniejszaniu emerytur i rent,
– kwoty przychodu odpowiadającej od 1 czerwca 30 proc. (895,20 zł) przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za I kwartał 2008 r. ogłoszonego dla celów emerytalnych,
- nr 6/2008 (DOKE) prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z 12 czerwca w sprawie stałych stóp procentowych – stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD).
Zobacz treść M.P. nr 44
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA