Stanowisko Departamentu Prawa Pracy w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej (DPR-V-079-591-BW/07) w sprawie minimalnego wynagrodzenia

Art. 871 § 1 kodeksu pracy odwołuje się do minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalanego na podstawie odrębnych przepisów. Odrębne przepisy regulujące tryb ustalania wysokości minimalnego wynagrodzenia to ustawa z 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (DzU nr 200, poz. 1679 ze zm.). W świetle art. 2 ust. 4 i 5 ustawy:– jeśli Komisja Trójstronna uzgodni wysokość minimalnego wynagrodzenia, podlega ono ogłoszeniu w Monitorze Polskim w drodze obwieszczenia prezesa Rady Ministrów,– jeśli Komisja Trójstronna nie uzgodni wysokości minimalnego wynagrodzenia, wówczas jego wysokość ustala Rada Ministrów w drodze rozporządzenia.Ustalona w trybie ustawowym wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2007 r. wynosi936 zł (rozporządzenie Rady Ministrów z 12 września 2006 r., DzU nr 171, poz. 1227).Biuro Promocji i Mediów

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL