fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Akty prawne

Obowiązują od 24 czerwca 2008

- ustawę z 29 grudnia 1993 r. o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zastąpiła nowa o tym samym tytule z 9 maja bieżącego roku. W związku z nią zmiany objęły następujące ustawy: o grupach producentów rolnych i ich związkach, o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności; o państwowym zasobie kadrowym i wysokich stanowiskach państwowych, o płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (DzU nr 98, poz. 634)
- zmienione 23 maja rozporządzenia Rady Ministrów dotyczące świadczeń osobistych na rzecz obrony w czasie pokoju (DzU nr 98, poz. 636)
- rozporządzenie ministra nauki i szkolnictwa wyższego w sprawie programu Kreator innowacyjności – wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej (DzU nr 98, poz. 639)
- minister spraw wewnętrznych i administracji nadał osobowość prawną „Archiwum Archidiecezjalnemu w Szczecinie” (DzU nr 98, poz. 641)
- minister rolnictwa i rozwoju wsi wskazał wymagania, po spełnieniu których ziemniaki pochodzące z Egiptu mogą być w tym roku wprowadzane na terytorium Polski (DzU nr 103, poz. 661)
- zmienione 13 czerwca rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Renty strukturalne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013; do wniosków złożonych przed 24 czerwca stosuje się przepisy dotychczasowe (DzU nr 108, poz. 693)
- minister rozwoju regionalnego wniósł bardzo dużo zmian do załącznika do rozporządzenia w sprawie przyjęcia uzupełnienia sektorowego programu operacyjnego „Rozwój zasobów ludzkich 2004 – 2006” (DzU nr 108, poz. 694)
- prezes Rady Ministrów zmodyfikował statut Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej (DzU nr 107, poz. 681)
- niezgodny z konstytucją jest art. 263 § 3 kodeksu postępowania karnego (tymczasowe aresztowanie) w zakresie wskazanym w wyroku z 10 czerwca – SK 127/07 – i w tym tylko zakresie stracił moc 23 czerwca (DzU nr 107, poz. 686)
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA