fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Wsparcie na zdobycie patentów

Przygotowanie zgłoszenia patentowego oraz postępowanie przed urzędem udzielającym ochrony wiążą się z kosztami. Nawet 70 proc. z nich może zostać zrefundowane
Od 16 czerwca Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości przyjmuje od przedsiębiorców wnioski o dofinansowanie projektów związanych z zarządzaniem własnością intelektualną. Mogą je składać firmy należące wyłącznie do sektora MSP. Wsparcie jest przyznawane na uzyskanie ochrony własności przemysłowej (np. rejestracja patentu) lub na realizację takiej ochrony (np. koszty postępowania o unieważnienie patentu). Ale uwaga – ochrona własności przemysłowej musi wykraczać poza teren Polski.Pierwszy typ projektów związany jest ze zwrotem części wydatków poniesionych na przygotowanie zgłoszenia wynalazku, wzoru użytkowego lub przemysłowego. Dokument taki musi przygotować zawodowy pełnomocnik, który zgodnie z przepisami obowiązującymi w danym kraju (w którym chcemy dokonać ochrony) jest uprawniony do występowania przed właściwym organem ochrony własności przemysłowej. Drugim elementem może być refundacja wydatków poniesionych na dokonanie takiego zg...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA