fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Akty prawne

Obowiązują od 18 czerwca 2008

- zmienione 12 maja rozporządzenie Rady Ministrów na temat form i zakresu finansowego wspierania organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w publicznych szkołach i placówkach (DzU nr 94, poz. 598)
- nowe rozporządzenie prezesa Rady Ministrów o świadczeniach przysługujących urzędnikowi służby cywilnej przeniesionemu do pracy w innej miejscowości (DzU nr 94, poz. 599)
- zmodyfikowane 20 maja rozporządzenie ministra obrony narodowej o warunkach i trybie korzystania przez żołnierzy zawodowych, małżonków i dzieci pozostających na ich utrzymaniu z bezpłatnych przejazdów oraz innych świadczeń socjalno-bytowych (DzU nr 94, poz. 600)
- jego kolejne rozporządzenie (nowe) dotyczy opiniowania tych żołnierzy (DzU nr 94, poz. 601)
- zmieniony załącznik do rozporządzenia ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie wysokości i sposobu pobierania opłat związanych z identyfikacją i rejestracją konia, wydaniem i doręczeniem paszportu konia lub jego duplikatu i opłat za czynności związane z wydawaniem i doręczaniem paszportów bydła lub ich duplikatów (DzU nr 94, poz. 602)
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA