fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Bez rachunku się nie obejdzie

Czy firma musi mieć konto w banku?
Tak Choć żaden przepis wprost tego nie wymaga. Wiele z nich nakłada jednak obowiązek dokonywania za pośrednictwem rachunku bankowego czynności, bez których firma obejść się nie może. To sprawia, że dla większości przedsiębiorców rachunek bankowy będzie niezbędny. Nie ma przy tym znaczenia forma tego konta. Może być internetowe, może być tradycyjne.Rachunek potrzebny jest zwłaszcza w sprawach urzędowych. I tak np. zapłata podatków przez podatników prowadzących działalność gospodarczą i obowiązanych do prowadzenia księgi rachunkowej lub podatkowej księgi przychodów i rozchodów następuje w formie polecenia przelewu. Również zwrot podatku od towarów i usług urząd skarbowy może przekazać jedynie na rachunek bankowy podatnika. Podobnie składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne przedsiębiorcy muszą opłacać w formie bezgotówkowej w drodze obciążenia rachunku bankowego.Konto w banku potrzebne jest zresztą nie tylko do kontaktów z urzędami. P...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA