fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Finanse

Partnerstwo strategiczne

MIDAS PUBLIC RELATIONS
Stosunki polsko-japońskie podniesiono do rangi Partnerstwa Strategicznego w 2015 roku.
Japonia i Polska podzielają uniwersalne wartości takie, jak wolność, demokracja i prawa człowieka. Współpracujemy w wielu dziedzinach w oparciu o traktaty i porozumienia. W lutym 2015 r. w Tokio Premier Japonii Shinzo Abe i ówczesny Prezydent RP Bronisław Komorowski podnieśli nasze relacje do rangi Partnerstwa Strategicznego. Tym samym uznali nasze kraje za ważnych partnerów razem podejmujących globalne wyzwania.
We wspólnym oświadczeniu dotyczącym Partnerstwa Strategicznego obaj przywódcy zgodzili się co do dalszego umacniania wszechstronnej współpracy w takich dziedzinach jak polityka, gospodarka, bezpieczeństwo i obronność, nauka, kultura, kontakty międzyludzkie, a także kwestie regionalne i międzynarodowe.
W maju 2017 r., podczas spotkania ówczesnego ministra spraw zagranicznych Japonii Fumio Kishida z polskim szefem dyplomacji Witoldem Waszczykowskim, podpisano Plan Działania na rzecz implementacji Partnerstwa Strategicznego na lata 2017–2020. Szefowie dyplomacji potwierdzili wolę zacieśniania współpracy m.in. politycznej i gospodarczej. Strona polska wyraziła duże zainteresowanie rozwojem nowych technologii w dziedzinie energetyki, w tym technologii czystego węgla oraz reaktora wysokotemperaturowego typu HTR. Ministrowie przyjęli także wspólne stanowisko w zakresie współpracy między Japonią i Grupą Wyszehradzką.
W lipcu 2018 r. wizytę w Polsce złożył minister spraw zagranicznych Japonii, Tar? K?no, który spotkał się z ministrem Jackiem Czaputowiczem. Podczas wspólnej konferencji prasowej ministrowie zaprezentowali oficjalne logo stulecia nawiązania stosunków dyplomatycznych między Japonią i Polską oraz zapowiedzieli wytężone działania na rzecz upamiętnienia tego jubileuszu. Mając na uwadze prężny rozwój polskiej gospodarki oraz korzyści płynące z inwestycji japońskich przedsiębiorstw, jak również wpływ bezpośredniego połączenia lotniczego między Warszawą i Tokio na przepływ ludności, szefowie dyplomacji obu krajów zgodzili się w kwestii dalszego zacieśniania relacji ekonomicznych. Rozmawiali także o współpracy na arenie globalnej, w tym sytuacji w Korei Północnej i na Bliskim Wschodzie, problemie zmian klimatu, współpracy z NATO oraz międzynarodowym wolnym handlu.
W lutym weszła w życie umowa o partnerstwie gospodarczym między Japonią i UE, która daje nadzieję na znaczne ożywienie gospodarcze.
- Materiał powstał we współpracy z Ambasadą Japonii w Polsce
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA