Prawo karne

"Łowca nastolatek" Krystian W. oskarżony o popełnienie 65 przestępstw

Adobe Stock
Popełnienie 65 przestępstw na szkodę 35 pokrzywdzonych oraz na szkodę banku, Skarbu Państwa i towarzystw ubezpieczeniowych zarzuca prokuratura Krystianowi W., którego prasa nazwała łowcą nastolatek. 40 zarzutów dotyczy przestępstw przeciwko wolności seksualnej na szkodę 33 pokrzywdzonych.

41-letniego Krystiana W., pseudonim "Krystek", zatrzymano w listopadzie 2015 roku. Prokuratura postawiła mu wówczas zarzuty dotyczące gwałtu i usiłowania gwałtu, a sąd zadecydował o tymczasowym aresztowaniu mężczyzny (nadal przebywa on w areszcie).  W kwietniu Sąd Rejonowy w Pucku  skazał  41-letniego Krystiana W. za gwałt na niespełna 17-letniej dziewczynie, uciekinierce z sopockiego domu opiekuńczego. Nie była to jednak jedyna jego ofiara. W latach 2008-2015 jego ofiarami na terenie Trójmiasta, a także Pucka, Wejherowa i Władysławowa miało paść kilkadziesiąt  kobiet i dziewczynek poniżej 15 roku życia.

Akt oskarżenia, który Prokuratura Okręgowa w Gdańsku skierowała do Sądu Rejonowego Gdańsk-Południe w Gdańsku, oprócz Krystiana W. obejmuje też  5 innych osób.

Krystianowi W. zarzucono popełnienie 65 przestępstw na szkodę 35 pokrzywdzonych oraz na szkodę banku, Skarbu Państwa i towarzystw ubezpieczeniowych. 40 zarzutów dotyczy przestępstw przeciwko wolności seksualnej na szkodę 33 pokrzywdzonych. 5 pokrzywdzonych w chwili czynów nie miało ukończonych 15 lat, 20 pokrzywdzonych nie miało ukończonych 18 lat, a 3 pokrzywdzone były pełnoletnie.

Zarzuty dotyczą przestępstw gwałtów oraz usiłowania gwałtów, usiłowania doprowadzenia pokrzywdzonych do obcowania płciowego oraz obcowania płciowego z małoletnimi pokrzywdzonymi, w tym poniżej 15. roku życia, nakłaniania małoletnich pokrzywdzonych do prostytucji oraz czerpania z tego procederu korzyści majątkowych.

Z przestępstw o charakterze seksualnym najsurowiej zagrożone jest przestępstwo gwałtu oraz przestępstwo obcowania płciowego z małoletnim poniżej 15. roku życia. Grozi za nie kara od 2 do 12 lat pozbawienia wolności.

Krystian W. został także oskarżony o popełnienie szeregu innych przestępstw m.in: uporczywego nękania pokrzywdzonej, zmuszania kolejnej pokrzywdzonej do określonego zachowania, udzielenia osobie małoletniej substancji psychoaktywnej, wyłudzenia od Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej nienależnego świadczenia, wyłudzenia kredytu i pożyczki, oszustwa oraz usiłowania oszustwa na szkodę szeregu towarzystw ubezpieczeniowych, składania fałszywych zeznań w toku postępowania o wykroczenie, ukrycia dokumentu.

Poza Krystianem W. na ławie oskarżonych zasiądzie także Marcin T., współzałożyciel sopockiej Zatoki Sztuki. Odpowie on za popełnienie 5 przestępstw przeciwko wolności seksualnej. Cztery zarzuty dotyczą przestępstwa obcowania płciowego z małoletnimi, w tym z jedną poniżej 15. roku życia, w zamian za korzyści majątkowe. Jeden zarzut dotyczy przestępstwa doprowadzenia małoletniej pokrzywdzonej do obcowania płciowego przy wykorzystaniu jej stanu bezbronności. Do czynów tych dochodziło w latach 2011- 2014 na terenie Pucka i Sopotu.

Wobec Marcina T. prokurator zastosował środki zapobiegawcze w postaci poręczenia majątkowego w kwocie 30 tysięcy złotych oraz dozoru policji i zakazu zbliżania się do pokrzywdzonych.

Kolejne trzy osoby objęte aktem oskarżenia to Jakub K., Krzysztof L. i Sebastian Ż.

Jakubowi K. prokurator zarzucił kilkukrotne obcowanie płciowe z małoletnią pokrzywdzoną poniżej 15. roku życia, w tym z wykorzystaniem jej stanu bezradności wynikającego z wypitego alkoholu. Odpowie on także za przestępstwo przywłaszczenia pieniędzy na szkodę innej pokrzywdzonej.

Krzysztof L. został oskarżony o nakłanianie pokrzywdzonej do składania fałszywych zeznań w toku postępowania przeciwko Krystianowi W. oraz oszustwo na szkodę towarzystwa ubezpieczeniowego.

Natomiast Sebastian Ż. został oskarżony o utrudnianie postępowania prowadzonego przeciwko Krystianowi W., poprzez podżeganie pokrzywdzonych do zmiany zeznań. Odpowie on także za popełnienie dwóch przestępstw udzielenia pomocy Krystianowi W. oraz Krzysztofowi L. do popełnienia przestępstwa oszustwa na szkodę towarzystw ubezpieczeniowych oraz popełnienie przestępstwa oszustwa na szkodę towarzystwa ubezpieczeniowego.

Wobec tych oskarżonych prokurator zastosował środki zapobiegawcze w postaci dozoru policyjnego.

Źródło: rp.pl

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL