fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Tylko wyjątkowo PFRON przywraca termin na złożenie dokumentów

Przekazanie obowiązkowych druków z opóźnieniem powoduje zasadniczo przepadek dofinansowania czy refundacji. PFRON daruje tylko tym pracodawcom, którzy nie przyczynili się do zwłoki
Nie ma jednolitych terminów składania wymienionych informacji i wniosków. Ustawa nic nie mówi na ten temat, a określają je rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej z 13 grudnia 2007 r. w sprawie:- dofinansowania wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych (DzU nr 240, poz. 1755 ze zm.),- refundacji składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych (DzU nr 240, poz. 1754 ze zm.).Wniosek o wypłatę dofinansowań Wn-D z załączonymi informacjami INF-D-P za poszczególnych pracowników przekazujemy do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, kiedy wypłaciliśmy wynagrodzenie. Zasada jest taka, że wynagrodzenie za konkretny miesiąc wykazujemy w drukach oznaczanych symbolem tego miesiąca bez względu na to, kiedy je wypłaciliśmy: w tym miesiącu czy już w następnym. Jeśli więc wynagrodzenie za maj uiściliśmy 28 maja, to dokumenty o dofinansowania: wniosek WN-D oraz informacje INF-D-P (05-2008) dostarczamy do 20 czerwca. Gdy pensje za maj wypłaciliśmy 10 czerwca,...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA