fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Aplikacje/egzaminy

Minister ogłosił nabór na aplikacje korporacyjne

Ubiegłoroczny egzamin na aplikację adwokacką w Warszawie
Fotorzepa, Darek Golik
Egzaminy na aplikacje adwokacką, radcowską, notarialną i komorniczą odbędą się w sobotę, 20 września.
Oficjalne ogłoszenia o terminie egzaminów na aplikacje korporacyjne pojawiły się na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości.
Zgodnie ze znowelizowaną w 2007 r. ustawą o komornikach sądowych pierwszy raz MS zorganizuje państwowy egzamin na aplikację komorniczą. Pierwszy raz też od kandydatów wymagane jest wykształcenie prawnicze. Pisemny test będzie się składał ze 150 pytań. Aby zdać, trzeba poprawnie odpowiedzieć na 90.
Kandydaci mogą już składać zgłoszenia we właściwych ze względu na miejsce zamieszkania komisjach egzaminacyjnych. Znajdują się w siedzibach: okręgowych izb radców prawnych, okręgowych rad adwokackich, rad izb notarialnych oraz rad izb komorniczych. Jest na to czas do 6 sierpnia (na aplikację komorniczą – do 1 sierpnia).
Zgłoszenie do egzaminu powinno zawierać: wniosek o dopuszczenie do niego (wzór na stronie www.ms.gov.pl), kwestionariusz osobowy, życiorys, potwierdzenie uiszczenia opłaty, oryginał albo urzędowy odpis dyplomu ukończenia wyższych studiów prawniczych, albo zaświadczenie o zdaniu egzaminu magisterskiego, informację o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego z datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed jej złożeniem, dwa zdjęcia. Kandydaci na aplikację komorniczą składają ponadto: odpis aktu urodzenia oraz zaświadczenie o stanie zdrowia dokumentujące zdolność do wykonywania zawodu komornika.
Opłata za egzamin wynosi 563 zł. Rozwiązywanie pisemnych testów rozpocznie się o godz. 11.
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA