fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Radcowie

Wiceminister Piebiak spotkał się z prawnikami

Wiceminister Łukasz Piebiak i prezes KRRP Maciej Bobrowicz
Krajowa Rada Radców Prawnych
W środę Porozumienie Samorządów Zawodowych i Stowarzyszeń Prawniczych spotkało się z Łukaszem Piebiakem, wiceministrem sprawiedliwości oraz Rafałem Puchalskim, z-ca Dyrektora Departamentu Strategii i Funduszy Europejskich Ministerstwa Sprawiedliwości.

Spotkanie odbyło się w siedzibie Krajowej Rady Radców Prawnych, która obecnie przewodniczy Porozumieniu.

Podczas spotkania Sekretarz Porozumienia – dr Paweł Skuczyński przekazał wiceministrowi dwa stanowiska Porozumienia dotyczące projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw oraz nr dotyczące projektów ustaw o komornikach sądowych oraz o kosztach komorniczych.

W pierwszym podkreślono m.in. że reforma polskiego wymiaru sprawiedliwości pozostaje konieczna, jednakże musi ona być poprzedzona rzetelną i wolną od populizmu debatą społeczną zmierzającą do trafnej diagnozy istniejących problemów oraz znalezienia właściwych rozwiązań. Część proponowanych rozwiązań zasługuje na pozytywną ocenę, jednakże te rozwiązania, które prowadząc do poszerzenia nadzoru Ministra Sprawiedliwości stanowią zagrożenie dla niezawisłości sędziów, budzą zdecydowany sprzeciw.

W drugim zaznaczono, że rozwiązania przyjęte w projektach prowadzą do załamania egzekucji, uniemożliwiając sądowym organom egzekucyjnymi realizację jakichkolwiek ustawowych obowiązków. W zgłoszonych ponad 500 stronach krytycznych opinii wskazano na konieczność weryfikacji projektów na wielu płaszczyznach. Zastrzeżenia dotyczyły też zgodności zapisów z Konstytucją Rzeczpospolitej Polskiej i innymi ustawami.

W trakcie spotkania Wiceminister Piebiak przedstawił plany resortu dotyczące reformy kodeksu postępowania cywilnego. Odniósł się także do tematów związanych m.in. z mediacją, informatyzacją sądów, edukacją prawną czy wprowadzeniem tzw. tabeli alimentacyjnej.

Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA