fbTrack

Prawo karne

Trudniej przedłużyć areszt

Fotorzepa, MW Michał Walczak
Inne mają być przesłanki dotyczące przedłużenia aresztu tymczasowego na okres dłuższy niż dwa lata. Chodzi o wyeliminowanie sformułowania, że areszt przedłuża się z powodu „innych istotnych przeszkód, których usunięcie było niemożliwe”.
Spowoduje to, iż przedłużenie tymczasowego aresztowania będzie możliwe, jeżeli zostaną spełnione ściśle określone przesłanki, np. wykonywanie czynności niezbędnych do potwierdzenia tożsamości oskarżonego czy też prowadzenie śledztwa poza granicami kraju. Ponadto aresztowany ma być nie tylko natychmiast poinformowany o przyczynach zatrzymania i przysługujących mu prawach, ale i o możliwości wyboru adwokata. Jeśli podejrzany jest przedsiębiorcą, informacja o aresztowaniu – na jego wniosek – dotrze nie tylko do rodziny, ale i do zarządzającego firmą.
Takie zmiany chce wprowadzić do kodeksu postępowania karnego resort sprawiedliwości. Projekt nowelizacji przedstawił już rządowi. Coraz częstsze przypadki stosowania bezzasadnego przewlekłego aresztowania wobec osób podejrzanych zwróciły uwagę nie tylko pracowników resortu, ale i Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu. Impulsem do wszczęcia prac nad nowelą k. p. k. było pytanie Trybunału o sytuację prawną osób aresztowanych w Polsce.
Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL