fbTrack

Historia

W czasach Vasco da Gamy…

Rzeczpospolita
1473 – Malarz holenderski Hans Memling namalował tryptyk „Sąd Ostateczny”, zamówiony przez Medyceuszy dla florenckiego kościoła Badia Fiesolana. Na wiozący dzieło galeon „Saint Thomas” napadł gdański kaper Paweł Beneke, który ofiarował zdobyty ołtarz gdańskiemu kościołowi Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny.
1480 – Wojska Iwana III zwyciężają Tatarów nad rzeką Ugrą. Bitwa ta zakończyła zależność Moskwy od Tatarów. 1486 – Sandro Botticelli namalował słynne „Narodziny Wenus”.
1487 – Jacob Sprenger i Heinrich Kramer opublikowali książkę „Młot na czarownice” („Malleus Maleficarum”). Praca ta szybko została uznana za kompendium wiedzy o czarach i związkach z szatanem. Do połowy XVII wieku była po Biblii najpopularniejszą książką w Europie. 1490 – 1491 – Bratobójcze walki pomiędzy synami Kazimierza Jagiellończyka o tron Węgier. Przeciwko wybranemu przez szlachtę królewiczowi Janowi Olbrachtowi wystąpił popierany przez węgierskich magnatów król Czech Władysław Jagiellończyk. Zwycięsko z tego starcia wyszedł władca Czech. 1492 – Pierwsza wyprawa Krzysztofa Kolumba do Ameryki. 1492 – Wypędzenie Żydów z Hiszpanii. 1493 – W Prądniku powstała pierwsza papiernia w Polsce. 1497 – Nieudana wyprawa króla Jana Olbrachta na Mołdawię. 1498 – Wit Stwosz ukończył budowę ołtarza w kościele Marii Panny w Krakowie. 1498 – W pracowni Albrechta Dürera powstało 14 słynnych drzeworytów do „Apokalipsy”. 1500 – Michał Anioł ukończył „Pietę”. 1503 – Czwarta wyprawa Kolumba dotarła do Hondurasu i Panamy. 1505 – Na sejmie walnym w Radomiu uchwalono konstytucję „Nihil novi” (Nic nowego). Ten podstawowy dla kształtowania się demokracji szlacheckiej w Polsce dokument wprowadzał zasadę, że prawa nie można stanowić bez zgody sejmu. 1506 – 1548 panowanie Zygmunta Starego w Polsce i na Litwie. 1520 – Marcin Luter opublikował traktat „O niewoli babilońskiej Kościoła”. Odrzucał w nim autorytet papieża i ograniczał liczbę sakramentów do trzech: chrzest, pokuta i komunia. W roku następnym papież Leon X ekskomunikował Marcina Lutra, cesarz Karol I zaś skazał go na banicję. Niemiecki reformator znalazł jednak schronienie u elektora saskiego Fryderyka Mądrego. 1524 – 1525 – Wojna chłopska w Niemczech.
Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL