fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Co innego funkcja w zarządzie spółki, co innego umowa o pracę

www.sxc.hu
Odwołanie członka zarządu z funkcji nie rozwiązuje automatycznie jego umowy o pracę. Spółka musi się z nim rozstać w sposób określony w kodeksie pracy. Pozbawienie członkostwa w zarządzie uzasadnia złożenie wypowiedzenia.

Pełniący funkcję członka zarządu spółki kapitałowej (spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub akcyjnej) jest związany z nią na ogół dwoma równoległymi stosunkami prawnymi. Korporacyjny wynika z powołania tej osoby na mocy kodeksu spółek handlowych do zarządu, a cywilnoprawny lub stosunek pracy wynika z zatrudnienia członka zarządu w spółce.

Dwa powiązania

Stosunek pracy jest odrębnym stosunkiem od członkostwa w zarządzie, a jego uczestnik jest osobą trzecią wobec spółki i o jego prawach pracowniczych decyduje treść stosunku pracy. Tak wskazywał Sąd Najwyższy w wyroku z 18 grudnia 2002 r. (I PK 296/02). Z tego powodu odwołanie tej osoby z pełnionej funkcji nie oznacza automatycznego rozwiązania z nią stosunku pracy. Potwierdził to wyraźnie SN w wyroku z 6 kwietnia 2011 r. (II PK 255/10).

Uchwała odwołująca z zarządu spółki z o.o. pozbawia odwołanego korporacyjnego statusu prawnego z chwilą podjęcia stosownej uchwały lub w innym terminie...

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA