fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Konsumenci

Radio Hobby ukarane za niekompletną ewidencje reklam

123RF
W związku z niewywiązaniem się z obowiązku przestrzegania zasad prowadzenia ewidencji reklam i audycji sponsorowanych Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, 27 maja 2015 r. nałożył na spółkę Hobby z siedzibą w Legionowie, nadawcę programu Radio Hobby karę w wysokości 1 000 zł.

Nadawca zdaniem KRRiT naruszył § 11 ust. 2 rozporządzenia w sprawie sposobu prowadzenia działalności reklamowej i telesprzedaży oraz § 5 ust. 2 rozporządzenia w sprawie sposobu sponsorowania - poprzez niewywiązanie się z obowiązku prowadzenia zgodnie z zasadami określonymi w ww. rozporządzeniach ewidencji reklam i audycji sponsorowanych.

W ramach wykonywanych obowiązków kontrolnych Rada zwróciła się do spółki Hobby o nadesłanie nagrań poemisyjnych. Przekazaną ewidencję audycji poddano analizie. Okazała się niekompletna. Ponownie udostępniona audycja nie spełniła kryteriów określonych w rozporządzeniu. Nieprawidłowa reakcja koncesjonariusza na wezwanie do uzupełnień skutkowała wszczęciem postępowania administracyjnego ws. nałożenia kary pieniężnej.

Następnie do KRRiT dotarła informacja spółki o tym, że zaistniała sytuacja była spowodowana uszkodzeniem dysku i koniecznością zmiany pracownika. Koncesjonariusz poprosił o wstrzymanie procedury zmierzającej, do jego ukarania.

Organ nie podzielił zdania Hobby Sp. z o. o. Tym samym uznał, że nie ma podstaw do umorzenia, ani wstrzymania postępowania, o czym poinformował firmę.

Koncesjonariusz ustosunkował się do podanej przez KRRiT informacji oraz przedstawił poprawioną ewidencję. Nagranie nie było jednak kompletne.

Co powinna zawierać ewidencja:

- nazwę produktu lub usługi,

- nazwę zleceniobiorcy,

- godzinę nadawania i czas trwania reklamy i telesprzedaży,

- łączny czas trwania reklam w godzinie zegarowej,

- dzienną liczbę i czas wyemitowanych bloków telesprzedaży.

Wymierzając karę, KRRiT uwzględniła przesłanki ustawowe, określone w art. 53 ust. 1 ustawy o radiofonii i telewizji, tj. zakres i stopień szkodliwości naruszenia, dotychczasową działalność oraz możliwości finansowe nadawcy. Przy ocenie zakresu i stopnia szkodliwości naruszenia uwzględniono fakt, że jest to pierwsze naruszenie obowiązujących przepisów w trakcie długoletniej działalności nadawcy.

Źródło: KRRiT
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA