fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Ubezpieczenia

WZA PZU zdecyduje o podziale akcji

Bloomberg
Wśród opublikowanych we wtorek projektów uchwał na WZA PZU, zwołane na 30 czerwca, znalazła a się propozycja podziału akcji spółki (splitu) w relacji 1:10 (wymiana jednej akcji o wartości nominalnej 1 zł na 10 akcji o wartości nominalnej 0,10 zł).

"Celem splitu jest przede wszystkim zwiększenie dostępności akcji dla inwestorów indywidualnych i dywersyfikacja akcjonariatu. W akcjonariacie PZU 18 akcjonariuszy posiada jeszcze akcje imienne w formie dokumentu, w związku z dokonanym splitem akcji konieczna będzie aktualizacja danych ujawnionych w dokumentach akcji imiennych, zgodnie z art. 358 § 1 KSH. Dokumenty akcji imiennych, które nie zostaną złożone w spółce w celu aktualizacji zawartych w nich danych zostaną unieważnione w drodze uchwały zarządu"  - napisał PZU w uzasadnieniu projektu uchwały.

"Kolejnym planowanym krokiem już po otrzymaniu lub unieważnieniu wszystkich akcji imiennych będzie ich dematerializacja i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym, która docelowo umożliwi spółce rezygnację z prowadzenia księgi akcyjnej oraz uprości procedurę rejestracji na WZA spółki" - wskazał ubezpieczyciel.

Walne PZU ma również zdecydować o przeznaczeniu 2,59 mld zł z 2,64 mld zł ubiegłorocznego zysku netto na dywidendę, co daje 30 zł na jedną akcję (przed splitem).

Źródło: ekonomia.rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA