fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Media i internet

Polska poligrafia stoi eksportem

Bloomberg
W tym roku wartość sprzedaży polskiej branży poligraficznej dobije do 13,8 mld zł, a za rok ma szansę na dalszy wzrost aż do 14,5 mld zł – wynika z ogłoszonych dziś prognoz KPMG i Polskiego Bractwa Kawalerów Gutenberga.

Jak podają Jacek Bajger, partner w KMPG i Jacek Kuśmierczyk, kanclerz Polskiego Bractwa Kawalerów Gutenberga, ogromne znaczenie dla branży ma zwłaszcza eksport. – Jego wartość w zeszłym roku wzrosła po raz kolejny, sięgając blisko 6 mld zł (5,94 mld zł – red.) – zauważają. 6 mld zł to niewiele mniej niż połowa (45 proc.) wszystkich przychodów sektora w ubiegłym roku, którego przychody ze sprzedaży sięgnęły w ubiegłym roku 13,2 mld zł, o 6,5 proc. więcej niż rok wcześniej.

- W kolejnych latach można spodziewać się dalszego stabilnego wzrostu produkcji sprzedanej sektora. Według naszych prognoz w 2016 roku jej wartość może sięgnąć 14,5 mld zł – podają autorzy raportu.

Eksport najczęściej do Niemiec

Jak poinformowały KPMG i PBKG, w ubiegłym roku eksport wzrósł w branży o 11,2 proc., a od 2010 do 2014 roku zwiększył się aż o 50 proc. - Po nad połowa badanych firm poligraficznych sprzedaje swoje produkty i usługi na rynkach zagranicznych. Z możliwości eksportu korzystają przede wszystkim średnie i duże firmy – w tej grupie jedynie 19 proc. skupia się wyłącz nie na rynku krajowym - podano. Tak jak rok wcześniej, najczęściej wskazywanym przez respondentów kierunkiem eksportu są Niemcy.

- Wśród ?rm prowadzących aktywną działalność handlową za granicą 59 proc. ma w tym kraju klientów. Bliskość geogra?czna w połączeniu z chłonnym rynkiem czynią Niemcy bardzo atrakcyjnym celem dla polskich ?rm poligra?cznych. Istotna jest także przewaga cenowa, która pozwala polskim ?rmom skutecznie konkurować z lokalnym przemysłem poligra?cznym. Podobnie jest z krajami, które od lat zajmują kolejne miejsca w rankingu najpopularniejszych kierunków eksportu – Francji, Wielkiej Brytanii, Holandii, a także krajów skandynawskich. Wśród państw Europy Środkowo-Wschodniej najważniejszym odbiorcą produktów i usług poligra?cznych są Czechy – zauważa Jacek Kuśmierczyk.

Z rankingu najważniejszych kierunków eksportowych zniknęły w ubiegłym roku za to kraje bałtyckie.

Z raportu wynika, że większość – 58 proc. – przebadanych firm odnotowało w ubiegłym roku wzrost przychodów. 23 proc. nie odnotowało zmian, a 19 proc. zaobserwowało spadek. Rok wcześniej wzrosty przychodów zaraportowało 53 proc. firm, a spadki: aż 25 proc. - We wszystkich segmentach nieznacznie zmniejszył się udział firm, które spodziewają się wzrostu sprzedaży w 2015 r. w porównaniu z 2014r. Wśrod średnich i dużych firm wzrostów spodziewa się 74 proc. (rok temu– 79 proc.), wśród firm małych udział ten wynosi 51 proc. (rok te mu – 54 proc.), a w przy pad ku przedsiębiorstw mikro na większą sprzedaż li czy 39 proc. (rok te mu – 44 proc.) –podano. Jak podaje KMPG i PBKG 43 proc. firm wyraziło zadowolenie z sytuacji na polskim rynku, co oznacza wzrost o 10 pkt proc. w porównaniu z zeszłoroczną edycją badania.

- Jednocześnie udział firm niezadowolonych zmniejszył się o 2 pkt proc. i wyniósł 19 proc. Sytuacja własnej firmy została pozytywnie oceniona przez ponad połowę respondentów, a jedynie 7 proc. nie jest z niej zadowolona. Prognozy dotyczące najbliższej przyszłości wypadają nieco mniej optymistycznie niż rok temu – 14 proc. przedsiębiorców obawia się spadków, ale wciąż ponad połowa badanych firm spodziewa się wzrostu sprzedaży – konstatują autorzy corocznego raportu.

Rośnie znaczenie Internetu, ale brak kadr

Ciekawostką jest, że średnio już 59 proc. zleceń przyjmowanych przez badane firmy obsługiwanych jest drogą elektroniczną. Prawie co druga firma poszukuje też zleceń za pośrednictwem internetu, co oznacza wzrost w stosunku do zeszłorocznej edycji badania.

- Przedsiębiorstwa poproszone o dokonanie oceny poszczególnych aspektów rynku poligra?cznego w Polsce podobnie jak w poprzednich edycjach badania, dobrze oceniały przede wszystkim: różnorodność oferty, jakość świadczonych usług, nowoczesność środków produkcji, terminowość realizacji zleceń i doświadczenie kadry zarządzającej. Co ciekawe, po raz kolejny zwiększył się udział ?rm zadowolonych z dostępności kapitału oraz wielkości rynku zbytu. Do słabiej ocenianych aspektów należą terminowość rozliczeń, ryzyko upadłości, a także rentowność –komentuje Jacek Bajger z KPMG.

Bolączką branży niezmiennie pozostają problemy kadrowe. - Zdaniem większości z nich uczelnie wyższe i poligraficzne szkoły zawodowe źle przygotowują absolwentów do pracy w drukarniach. Dużym problemem dla znakomitej większości firm jest na dal zbyt mała liczba dobrze wykształconych specjalistów na rynku pracy – podkreślają autorzy raportu.

Badanie objęło 300 firm z branży poligraficznej, (tyle samo, co rok wcześniej, gros z nich korzysta z technologii druku offsetowego, 39 proc. ma w ofercie opakowania z nadrukiem), na pytania odpowiadali przedstawiciele ich kierownictwa, wywiady przeprowadzano w lutym i marcu tego roku. Ankiety przeprowadzała firma Norstad, do wyników włączono też wyniki 61 ankiet, jakie PBKG dostało od firm.

Źródło: ekonomia.rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA