fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Finanse

Czy gmina musi rozliczać VAT razem z jednostką budżetową

Fotorzepa, Robert Gardziński
Trybunał Sprawiedliwości UE orzeknie, czy jednostka budżetowa jest samodzielnym podatnikiem VAT.

We wtorek przed sądem w Luksemburgu odbyła się rozprawa w sprawie gminy Wrocław (C-276/14). Jak poinformowano nas w Trybunale, 30 czerwca opinię wyda rzecznik generalny.

– Na wyrok trzeba będzie zaczekać jeszcze kilka miesięcy – mówi Maciej Trzebny, dyrektor w BT&A Podatki. I dodaje, że czeka na niego także Ministerstwo Finansów, nie zajmując oficjalnego stanowiska w kwestii opodatkowania gmin. Taki stan zawieszenia powoduje, że samorządy są pewne swoich rozliczeń.

Przypomnijmy, że dwa lata temu Naczelny Sąd Administracyjny uznał w uchwale siedmiu sędziów (sygn. I FPS 1/13), że jednostki budżetowe gmin nie mogą być samodzielnymi podatnikami VAT.

– Przyjęte przez NSA stanowisko oznacza w praktyce, że gminy powinny rozliczyć VAT również od czynności podlegających opodatkowaniu wykonywanych przez ich jednostki budżetowe, np. szkoły czy przedszkola – tłumaczy Maciej Trzebny.

Po uchwale Ministerstwo Finansów opublikowało na swojej stronie internetowej komunikat, z którego wynikało, że urzędy skarbowe nie będą kwestionowały dotychczasowych rozliczeń gminnych jednostek budżetowych jako podatników VAT.

– W interpretacjach indywidualnych skarbówka faktycznie potwierdza, że samorządowe jednostki budżetowe są odrębnymi podatnikami. Minister finansów nie wydał jednak interpretacji ogólnej w tej sprawie – mówi Joanna Rudzka, doradca podatkowy, właścicielka kancelarii doradztwa podatkowego. – Wśród gmin nie ma więc jednolitej praktyki postępowania.

Trybunał Sprawiedliwości powinien rozstrzygnąć te wątpliwości. Odpowie na pytanie: czy w świetle przepisów unijnych jednostka organizacyjna gminy może być uznana za podatnika VAT w sytuacji, gdy wykonuje czynności w charakterze innym niż organ władzy publicznej, pomimo że nie spełnia warunku samodzielności (niezależności)?

Skład sędziowski NSA, który skierował pytanie do Trybunału, podkreślił, że we wcześniejszej uchwale w sprawie jednostek budżetowych skupiono się na analizie przepisów krajowych. Konieczne jest natomiast odniesienie się do regulacji unijnych. Dotychczasowe orzecznictwo Trybunału nie daje jasnych wskazówek co do podatkowego statusu takich jednostek, uzasadnione jest więc rozstrzygnięcie w tej sprawie.

Przypomnijmy, że Trybunał Sprawiedliwości UE już raz zajmował się kwestiami rozliczeń polskich gmin. W postanowieniu w sprawie C-72/13 (również gminy Wrocław) uznał, że unijna dyrektywa 2006/112/WE nie wyklucza opodatkowania transakcji zbycia majątku, jeżeli sąd krajowy stwierdzi, iż stanowią one działalność gospodarczą. VAT można uniknąć, jeśli czynności są wykonywane przez gminę jako organ władzy publicznej, chyba że mogłoby to prowadzić do znaczących zakłóceń konkurencji.

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA