fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Firma

Pieniądze dla innowatorów na ekspansję zagraniczną

123RF
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło nowy konkurs w programie GoGlobal.pl. Na wsparcie firm w komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych na rynkach światowych przeznaczyło 15 mln złotych.

Program GoGlobal.pl, którego pilotaż realizowany był w latach 2012–2014, pozwala uzyskać dofinansowanie kosztów przygotowania strategii wejścia na rynki światowe, dostosowania się do wymagań danego rynku oraz rozwoju i weryfikacji strategii w relacjach z potencjalnymi inwestorami. Mając zagwarantowane środki, firmy mogą skorzystać z usług doradczych, nabyć specjalistyczne raporty rynkowe, udać się na spotkania z potencjalnymi klientami lub inwestorami, a także uczestniczyć w międzynarodowych targach.

Unikalne produkty

Program skierowany jest do mikro-, małych i średnich przedsiębiorców prowadzących prace o charakterze B+R, którzy dysponują unikalnym produktem, ale brak im środków, specjalistycznych umiejętności oraz kontaktów, by szybko ten produkt skomercjalizować na rynku globalnym (czyli wprowadzić go na rynki międzynarodowe). Przy tym firmy te powinny działać w sektorach wysokiej i średnio-wysokiej technologii. Do takich zalicza się m.in. produkcję:

- podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych,

- komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych,

- chemikaliów i wyrobów chemicznych,

- broni i amunicji,

- urządzeń elektrycznych,

- maszyn i urządzeń,

- pojazdów samochodowych, przyczep i naczep, sprzętu transportowego,

- urządzeń, instrumentów i wyrobów medycznych i dentystycznych.

Udział w programie jest także dostępny dla firm prowadzących działalność związaną z:

- produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych,

- nadawaniem programów ogólnodostępnych i abonamentowych,

- telekomunikacją,

- oprogramowaniem, doradztwem w zakresie informatyki i działalnością powiązaną,

- usługami w zakresie informacji,

- prowadzeniem badań naukowych i prac rozwojowych.

Wykorzystaj szansę

– Realizowany wcześniej pilotaż pokazał, że oferowane przez nas wsparcie – mimo relatywnie niskiej kwoty – przynosi wymierne efekty. Dzięki udziałowi w programie nasi beneficjenci nawiązali nowe kontakty biznesowe, otworzyli biura poza granicami Polski i pozyskali inwestorów, co przełożyło się na ich współpracę ze sferą nauki – wyjaśnia prof. Krzysztof Jan Kurzydłowski, dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. – Realizując program GoGlobal.pl, współpracujemy z najlepszymi, doświadczonymi w akceleracji firm technologicznych partnerami, których listę stale poszerzamy – dodaje dyrektor Centrum.

A lista tych partnerów rzeczywiście jest długa. Program realizowany jest we współpracy z Polsko-Amerykańską Radą Współpracy (US-Polish Trade Council - USPTC), Plug & Play Tech Center, Fraunhofer MOEZ (Fraunhofer-Zentrum für Mittel- und Osteuropa), Akademickimi Inkubatorami Przedsiębiorczości, Flinders Partners, FundingBox Accelerator, Accelerace oraz Instituto Superior para el Desarrollo de Internet (ISDI).

Nabór wniosków

Nabór wniosków w formie elektronicznej będzie prowadzony od 11 maja do 15 lipca br. Okres realizacji projektu nie może przekroczyć sześciu miesięcy, a maksymalna wartość dofinansowania jednego projektu to 150 tys. zł. Ponieważ dofinansowanie może sięgać 85 proc., przedsiębiorcy zakwalifikowani do programu będą zobowiązani do wniesienia wkładu własnego w wysokości 15 proc. kosztów kwalifikowanych. Szczegółowe informacje o konkursie, w tym jego regulamin, wzór wniosku o dofinansowanie oraz zasady jego przygotowania i oceny są dostępne na stronie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (www.ncbir.pl).

Miara sukcesu

Wśród dotychczasowych beneficjentów programu (przedsiębiorców, którzy otrzymali wsparcie) znajdują się m.in. firmy: Audioteka, Sotrender, Social WiFi, VoiceLab czy Sorter, W ramach pilotażu podpisano 50 umów na łączną wartość dofinansowania ponad 11 mln zł. Dotychczas ponad 80 proc. firm, które brały udział w programie, znalazło przynajmniej jednego partnera biznesowego na rynkach zagranicznych, a 17 proc. udało się już pozyskać inwestora. Co piąty przedsiębiorca otworzył zagraniczne biuro lub przedstawicielstwo, natomiast co trzeci odnotował wzrost sprzedaży oferowanych przez siebie produktów lub usług.

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA