fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Adwokaci

Adwokaci skarżą postanowienie Trybunału w sprawie budżetu na pomoc prawną z urzędu

123RF
Trybunał Konstytucyjny odrzucił wniosek Naczelnej Rady Adwokackiej o zbadanie zgodności z Konstytucją przepisu, który ustanawia budżet na pokrycie kosztów pomocy prawnej z urzędu. NRA złożyła zażalenie na to postanowienie.

W przepisie, który kwestionują władze adwokatury, ustawodawca wskazał, że górny limit wydatków budżetowych na pokrycie kosztów na pomoc prawną z urzędu, w tym na obronę na żądanie, wyniesie 200 mln zł rocznie. W ocenie NRA kwestie związane z wydatkami budżetowymi państwa nie powinno być regulowane w ustawie zmieniającej kodeks postępowania karnego, lecz w ustawie budżetowej.

- Wprowadzanie limitów wydatków, nawet prawne dokonywanie przesunięć, stoi w oczywistej sprzeczności z prawem do obrony, realizowanym poprzez powszechne prawo do obrony. Takie ograniczenie budżetowe budzi uzasadnione zarzuty co do ich sprzeczności z art. 2 i art. 219 ust. 1 Konstytucji. Kwestionowany przez NRA przepis nie dość, że zawiera regulacje na następne 10 lat, choć budżet państwa ustalany jest wyłącznie w okresach rocznych, to również nie precyzuje, co się stanie w przypadku wyczerpania się budżetu przed końcem roku – tłumaczy Naczelna Rada Adwokacka.

W odpowiedzi na wniosek NRA Trybunał odmówił nadania mu dalszego biegu z powodu oczywistej bezzasadności. Postanowienie w tej sprawie wydane zostało 20 kwietnia 2015.

Naczelna Rada Adwokacka złożyła zażalenie, zarzucając postanowieniu naruszenie art. 36 ust. 3 ustawy o Trybunale Konstytucyjnym. Zdaniem NRA uzasadnienie postanowienia wskazuje, że Trybunał dokonał dogłębnej merytorycznej oceny wniosku już na etapie badania wstępnego, co jest niedopuszczalne.

- Ten etap ma na celu jedynie zbadanie formalnej poprawności wniosku, a nie jego merytoryczne rozpoznanie. Nie zgadzamy się zwłaszcza z przyjętą wykładnią art. 52 ustawy nowelizującej kpk, zgodnie z którą jest to przepis jedynie instrukcyjny, nie stanowiący o wydatkach Państwa na cele obron z urzędu. Taka wykładnia podważa sens wprowadzania jakichkolwiek limitów na cele związane z obronami z urzędu, skoro limity te i tak nie mają znaczenia wiążącego - skomentował dla portalu adwokatura.pl adwokat Szymon Byczko, przewodniczący komisji ds. postępowań konstytucyjnych przy NRA.

NRA nie podoba się także, że Trybunał odmawia jej legitymacji czynnej w tej sprawie, mimo iż kwestia finansowania obron z urzędu ma bezpośrednie znaczenie dla osób wykonujących zawód adwokata.

Jak tłumaczył Szymon Byczko, NRA jest zwolennikiem nowego powszechnego systemu obrony z urzędu w sprawach karnych, jednakże system ten winien mieć zapewnione realne źródła finansowania.

Źródło: www.adwokatura.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA