fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Firma

Dotacje unijne dla firm na szkolenia i usługi doradcze

www.sxc.hu
Program „Wiedza, edukacja, rozwój”, który wchodzi w miejsce programu „Kapitał ludzki”, przewiduje m.in. wsparcie szkoleniowo-doradcze dla małych i średnich firm, które pozwoli im zdobyć przewagę konkurencyjną na rynku.

Jak wszystkie programy operacyjne, tak i ten podzielony jest na tzw. priorytety i działania. Za realizację niektórych z nich będzie odpowiedzialna Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Obecnie w przygotowaniu są przepisy, na podstawie których przyznawana będzie pomoc finansowa.

Jak wynika z projektu rozporządzenia w sprawie udzielania przez PARP pomocy finansowej w ramach programu „Wiedza, edukacja, rozwój", bezpośrednie wsparcie trafi m.in. do firm szkoleniowych, doradczych, instytucji otoczenia biznesu i innych podmiotów działających na rzecz zatrudnienia, rozwoju zasobów ludzkich, potencjału przedsiębiorców lub rozwoju gospodarczego. O pomoc będą mogły występować także niektóre organizacje pracodawców i organizacje związkowe. A w niektórych przypadkach samodzielni przedsiębiorcy.

Jeżeli pomoc będą otrzymywać podmioty działające na rzecz firm i przedsiębiorczości, to i tak z tym zastrzeżeniem, że będzie ona wykorzystywana na rzecz wsparcia mikro-, małych i średnich firm. A jak ma być wykorzystywana, czyli na co tak naprawdę mogą liczyć przedsiębiorcy? Zgodnie z § 6 projektu rozporządzenia PARP będzie mogła udzielić wsparcia na realizację projektów szkoleniowych lub doradczych dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorców w zakresie funkcjonowania rynku zamówień publicznych lub zasad realizacji przedsięwzięć w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Problematyka szkoleń i usług doradczych ma więc wyraźnie zakreślone granice.Samodzielny przedsiębiorca będzie mógł wystąpić z wnioskiem o dofinansowanie, jeżeli będzie zainteresowany pogłębieniem wiedzy z tego zakresu, ale w celu wejścia na międzynarodowe rynki zamówień publicznych lub przygotowania oferty udziału w przedsięwzięciu realizowanym w formule PPP. W takim przypadku dofinansowany będzie projekt szkoleniowy lub doradczy, ale realizowany na rzecz jednego przedsiębiorcy.

Koszty kwalifikowane w zakresie wsparcia szkoleniowo-doradczego mają obejmować wydatki na:

- prowadzenie szkoleń,

- świadczenie usług doradczych,

- pokrycie kosztów pośrednich (na zasadach określonych w wytycznych ministra infrastruktury i rozwoju),

- zakup sprzętu i urządzeń niezbędnych do realizacji projektu (do wysokości 10 proc. całkowitej wartości projektu).

Oprócz wsparcia na realizację projektów szkoleniowych i doradczych Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości będzie wspomagać realizację projektów w zakresie identyfikacji potrzeb rozwojowych przedsiębiorstw (rozdział 3 projektu) oraz tworzenia i prowadzenia sektorowych rad do spraw kompetencji (rozdział 4).

Jak wynika z projektu rozporządzenia, wsparcie będzie przyznawane podmiotom (w tym przedsiębiorcom) wyłonionym w trybie konkursowym.

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA