fbTrack

Akty prawne

Dziennik Ustaw Nr 58 z 8 kwietnia 2008

Ustawa (poz. 351) z 12 marca o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty; wejdzie w życie 23 kwietnia.
Rozporządzenie Rady Ministrów (poz. 352) z 19 marca zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia „Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów salmonelli w stadach hodowlanych gatunku kura (Gallus gallus)” na lata 2007 – 2009; od 8 kwietnia. Rozporządzenie prezesa Rady Ministrów (poz. 353) z 31 marca zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania funkcjonariuszom organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego; od 8 kwietnia.
Rozporządzenia ministrów (poz. 354 – 356): - sprawiedliwości z 27 marca zmieniające rozporządzenie – regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury; od 23 kwietnia, - spraw wewnętrznych i administracji z 19 marca w sprawie zakładów opieki zdrowotnej utworzonych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych; od 23 kwietnia, - zdrowia z 14 marca w sprawie Rejestru Korzyści; od 23 kwietnia, Obwieszczenie marszałka Sejmu RP (poz. 357) z 26 marca o sprostowaniu błędu, tj. załącznika nr 3 do ustawy z 29 czerwca 2007 r. o zasadach pokrywania kosztów powstałych u wytwórców w związku z przedterminowym rozwiązaniem umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego (poz. 358) z 27 marca (SK 17/05) o zgodności z konstytucją art. 179 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami. Zobacz treść Dz.U. nr 58
Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL