fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Akty prawne

Dziennik Ustaw z 20 marca 2015 r. (poz. 388 - 397)

- obwieszczenie marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 3 marca 2015 r. (poz. 388) w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ewidencji ludności
- obwieszczenie marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 10 marca 2015 r. (poz. 389) w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o funkcjach konsulów Rzeczypospolitej Polskiej
- ustawa z 20 lutego 2015 r. (poz. 390) o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw; wejdzie w życie 4 kwietnia, z wyjątkiem art. 2, który wejdzie w życie 1 stycznia 2016 r.
- obwieszczenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 23 lutego 2015 r. (poz. 391) w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego pochodzących z obszarów podlegających ograniczeniom, nakazom lub zakazom
- obwieszczenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 27 lutego 2015 r. (poz. 392) w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny
- rozporządzenie ministra zdrowia z 10 marca 2015 r. (poz. 393) w sprawie wysokości i sposobu pokrywania kosztów przeprowadzenia inspekcji u wytwórcy lub importera produktów leczniczych przez inspektorów do spraw wytwarzania Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego; obowiązuje od 21 marca
- obwieszczenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 6 marca 2015 r. (poz. 394) w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie ogólnych odstępstw od wymagań higienicznych w zakładach produkujących żywność tradycyjną pochodzenia zwierzęcego
- rozporządzenie ministra finansów z 24 lutego 2015 r. (poz. 395) zmieniające rozporządzenie w sprawie stanowisk służbowych funkcjonariuszy celnych, trybu awansowania oraz dokonywania zmian na stanowiskach służbowych; wejdzie w życie 4 kwietnia, z wyjątkiem niektórych przepisów, które wejdą w życie 1 stycznia 2016 r.
- ustawa z 20 lutego 2015 r. (poz. 396) o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw; wejdzie w życie 1 lipca, z wyjątkiem niektórych przepisów, które wejdą w życie 21 marca i 4 kwietnia
- ustawa z 20 lutego 2015 r. (poz. 397) o rzeczach znalezionych; wejdzie w życie 21 czerwca
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA