fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Firma

Rejestracja firmy z KRS do ZUS

Fotorzepa, Jerzy Dudek
Od 1 grudnia 2014 r. podmiotom podlegającym wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) łatwiej uruchomić działalność gospodarczą. Przedsiębiorca składa jedynie wniosek o wpis do KRS oraz druk NIP-8 do urzędu skarbowego (US).

W sądzie rejestrowym przedsiębiorca składa wniosek o wpis do KRS. Na jego podstawie automatycznie otrzymuje NIP i REGON. Informacje o firmie wpisane do KRS stanowią dane podstawowe.

Natomiast dane nieujawniane w KRS lub te, którymi przedsiębiorca nie dysponuje w momencie rejestracji, np.: nazwa skrócona płatnika składek, data powstania obowiązku ich opłacania, zobowiązany zgłasza we wniosku NIP-8 we właściwym miejscowo urzędzie skarbowym w ciągu siedmiu dni od rejestracji w KRS. Informacje te stanowią dane uzupełniające.

Dane podstawowe i uzupełniające są automatycznie przekazywane do Centralnego Rejestru Podmiotów – Krajowej Ewidencji Podatników (CRP-KEP), a stamtąd do ZUS. To komplet danych, na podstawie których ZUS założy konto płatnika składek. Na nim rozliczane będą składki na poszczególne ubezpieczenia za płatnika oraz za wszystkich ubezpieczonych, których przedsiębiorca zgłosi do ubezpieczeń. Na podstawie danych otrzymanych z CRP-KEP ZUS sporządzi dokumenty zgłoszeniowe płatnika składek:

- ZUS ZPA – zgłoszenie płatnika składek,

- ZUS ZBA – informację o numerach rachunków bankowych płatnika składek,

- ZUS ZAA – informację o adresach prowadzenia działalności.

Tym samym przedsiębiorca nie musi sam przekazywać do ZUS dokumentów zgłoszeniowych płatnika składek. Ma jedynie zgłosić w ZUS na formularzach ZUS ZUA, ZUS ZZA, ZUS ZCNA do odpowiednich ubezpieczeń zatrudnionych pracowników w ciągu siedmiu dni od chwili ich zatrudnienia. Dotyczy to również zgłoszenia członków rodzin osób ubezpieczonych do ubezpieczenia zdrowotnego, jeżeli nie mają innego tytułu do ubezpieczenia.

Przedsiębiorca podlegający wpisowi do KRS musi też pamiętać o tym, że zmiany danych podstawowych dokonuje w KRS, natomiast uzupełniających we wniosku NIP-8 w US.

Z podpowiedzią łatwiej

Szczegółowe informacje o ubezpieczeniach społecznych dostępne są w ulotce „Rejestrujesz firmę w KRS? Przeczytaj koniecznie".

Opisuje ona krok po kroku, co przedsiębiorca ma zrobić, i jest dostępna w każdej terenowej jednostce ZUS oraz w serwisie: www.zus.pl.

—oprac. pracownicy ZUS

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA