fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Firma

Kiedy można odrzucić ofertę, a kiedy wezwać do usunięcia braków w przetargu

www.sxc.hu
Gdy w ofercie nie ma dokumentów odnoszących się do cech podmiotowych wykonawcy, właściwe jest wezwanie do usunięcia braków.

W przetargu na prace porządkowe miasto odrzuciło jedną z ofert, ponieważ zabrakło w niej wymaganego dokumentu – referencji dotyczących wykonania wcześniej takiego zamówienia wartego 100 tys. zł. Zamawiający uznał więc, że oferta jest niezgodna ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.

Takie działanie uznała za niewłaściwe Krajowa Izba Odwoławcza. Podkreśliła, że odrzucenie oferty może nastąpić tylko w razie stwierdzenia istotnych braków w ofercie. Chodzić tu może chociażby o niezgodność zobowiązania, które w swojej ofercie wyraża wykonawca, z zakresem tego, czego oczekuje zamawiający. Takimi istotnymi elementami mogą być m.in. dokumenty potwierdzające zgodność oferowanych dostaw usług lub robót z wymaganiami zamawiającego.

Częściami oferty, których brak powoduje odrzucenie, nie są natomiast dokumenty odnoszące się do cech samego wykonawcy. W takim wypadku właściwym zachowaniem zamawiającego jest wezwanie do usunięcia braków, a nie odrzucenie oferty jako niezgodnej ze specyfikacją istotnych warunków.

sygnatura akt: KIO 103/15

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA