fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

  • 22.08.2019

Europejskie QE wesprze polski dług

Zdaniem analityków zastrzyk pieniądza z Europejskiego banku Centralnego może zwiększyć apetyt na polskie obligacje sprzedawane podczas dzisiejszego przetargu.
Na dzisiejszym przetargu Ministerstwo Finansów zaoferuje obligacje stałokuponowe DS0725 i WS0428 oraz zmiennokuponowe WZ0124 o łącznej wartości 3 – 4 mld zł (wielkość przetargu ograniczona z pierwotnych 3 – 6 mld zł).
Zdaniem Mateusza Patorskiego, Dealera obligacji z BESI po trwającej kilka sesji korekcie spadkowej cen obligacji, spowodowanej zarówno czynnikami lokalnymi, jak i zewnętrznymi, dzisiejszy przetarg pokaże czy polski dług nadal cieszy się zainteresowaniem inwestorów.
- Z jednej strony negatywne czynniki w postaci zapowiedzianego przez RPP końca cyklu luzowania polityki pieniężnej oraz wzrostu prawdopodobieństwa rozpoczęcia cyklu zacieśniania polityki pieniężnej przez FED już w czerwcu (po ostatnich dobrych danych z amerykańskiego rynku pracy), skłaniają do ograniczania duracji portfela i każą spodziewać się wystromienia krzywej dochodowośc- tłumaczy Patorski.
- Z drugiej strony, czynnikiem wspierającym pośrednio także polski dług jest rozpoczęte w tym tygodniu przez EBC luzowanie ilościowe „QE" oraz oczekiwane luzowanie polityki pieniężnej przez banki centralne niektórych krajów (np. największych gospodarek Azji), co w środowisku bardzo niskich, a w niektórych przypadkach negatywnych rentowności obligacji krajów strefy euro, przy dużej ilości pieniędzy do zainwestowania, powinno przynajmniej stabilizować rentowności polskich obligacji, ograniczając wpływ ww. negatywnych czynników - dodaje ekspert.
Jego zdaniem najbliższy przetarg ze względu na wielkość, jak i strukturę powinien znaleźć zainteresowanie, co najmniej w okolicy dolnych widełek podaży, zarówno ze strony oportunistycznych inwestorów szukających po ostatniej korekcie „pickupu" w rentowności, a także Dealerów Skarbowych Papierów Wartościowych.
Europejski Bank Centralny rozpoczął w poniedziałek, wraz z bankami centralnymi poszczególnych państw strefy euro, program skupu obligacji (QE). W jego ramach co miesiąc nabywane będą papiery warte 60 mld euro, w tym obligacje o ujemnych rentownościach. Według traderów pierwszymi papierami kupionymi przez EBC w ramach programu QE były niemieckie obligacje.
Arkadiusz Urbański, analityk Banku Pekao
Dzisiaj na jedynej aukcji regularnej w marcu Ministerstwo Finansów zaoferuje długoterminowe benchmarki DS0725 i WS0428 oraz zmiennokuponową serię WZ0124. W dość niepewnym otoczeniu zdecydowano o zmniejszeniu podaży do 3,0-4,0 mld zł z 3,0-6,0 zł. Ostatnia sprzedaż oferowanych obligacji miała miejsce w lutym br. Rentowność 10-letniego benchmarku wyniosła wówczas 2,092 proc. Od tamtej pory krzywa przesunęła się w górę o około 30 pb w tym sektorze. WS0428 uplasowano również po 2,092 proc., zaś cena WZ0124 ukształtowała się na poziomie 98,20. Z danych Ministerstwa Finansów wynika, iż na koniec stycznia 2015 roku nierezydenci posiadali 79 proc. emisji DS0725. Największą grupą inwestorów w przypadku WZ0124 oraz WS0428 były banki (posiadały odpowiednio 74 proc. i 58 proc.). Dzisiejsze otwarcie przynosi niższe rentowności wzdłuż krzywej. Mimo to ostrożność inwestorów pozostanie duża w obliczu zakończenia cyklu obniżek stóp procentowych w Polsce i rosnącego ryzyka, iż amerykańska Rezerwa Federalna wcześniej rozpocznie zacieśnianie polityki monetarnej. Sądzimy jednak, iż mimo zmiennych warunków rynkowych uda się uplasować całą ofertę. Rosnące obawy o odpływ kapitału z rynków wschodzących w stronę aktywów nominowanych w USD powinny być neutralizowane wpływem łagodzenia ilościowego w strefie euro, choć ten jeszcze się nie ujawnił w regionie. W scenariuszu sprzedania 4,0 mld zł obligacji na przetargu stopień zabezpieczenia tegorocznych potrzeb pożyczkowych zwiększy się do około 50 proc.. Oczekujemy rentowności DS0725 i WS0428 odpowiednio w pobliżu 2,37 proc. oraz 2,47 proc.. Cena WZ0124 ukształtuje się naszym zdaniem nieznacznie powyżej 98,30.
Źródło: ekonomia.rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA