fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Energetyka

Ustawa o OZE podpisana przez prezydenta

Bloomberg
Prezydent Bronisław Komorowski podpisał w orodę ustawę o Odnawialnych ?ródłach Energii (OZE) - poinformowała jego kancelaria. Ustawa pozwoli uzyskać do 2020 r. 15 proc. udział energii odnawialnej w całkowitym zużyciu energii.

Jedną z podstawowych zmian wobec obecnie obowiązujących przepisów dotyczących wspierania zielonych źródeł jest zmiana systemu świadectw pochodzenia energii na system aukcyjny. Inwestorzy, których projekty wygrają aukcje, bo zaoferują najbardziej atrakcyjną cenę energii, otrzymają prawo do odsprzedaży jej do sieci po stałej cenie. Z osobnych aukcji będą mogli skorzystać właściciele inwestycji uruchomionych wcześniej, którzy po 1 stycznia 2016 r. zdecydują się na przejście na system aukcji. Dla nich też będzie liczyć się 15-letni okres wsparcia zaczynający się z dniem uruchomienia produkcji energii.

Dzięki temu państwo zaoszczędzi ponad 7 mld zł wobec obecnie funkcjonującego systemu wsparcia opierającego się o zielone certyfikaty. Do 2020 r. w budżecie ma pozostać 20 mld zł.

W podpisanej przez prezydenta ustawie znalazła się tzw. poprawka prosumencka. Na jej podstawie najmniejsi producenci będą mogli sprzedawać energię po cenach preferencyjnych - ok. 75 gr na kWh w ciągu piętnastu lat (dla instalacji do 3 kW) oraz 40-70 gr/ kWh (dla instalacji 3-10 kW.)

Przeciwko takiemu rozwiązaniu był rząd. Przedstawiciele resortu gospodarki tłumaczyli, że jeżeli takie rozwiązanie pozostanie, nastąpi gwałtowny rozwój mikroinstalacji, co pociągnie za sobą dodatkowe koszty. MG przekonywało, że dzięki taryfom gwarantowanym instalacje będą służyć celom zarobkowym - czyli produkcji energii na sprzedaż, a nie na własne potrzeby.

Z kolei zwolennicy energetyki prosumenckiej podkreślają, że wprowadzenie tych zachęt pozwoli zbudować rynek mikroinstalacji, co w efekcie umożliwi obniżenie ich ceny i doprowadzi do spopularyzowania takich instalacji w Polsce. Ponadto wskazywali, że korzystając z taryf, nie można dostać dotacji z NFOŚ, więc cała inwestycja i tak będzie mało rentowna, a prosumenci będą w stanie produkować marginalne ilości energii w skali kraju.

Ustawa wejdzie w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia. Część przepisów, m.in. dotyczących nowych form wsparcia wytwórców z odnawialnych źródeł energii, wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

Źródło: energianews.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA