fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Akty prawne

Obowiązują od 11 marca 2015

- rozporządzenie ministra infrastruktury i rozwoju z 6 lutego 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie badań lotniczo-lekarskich (DzU z 24 lutego 2015 r., poz. 253)

- rozporządzenie ministra infrastruktury i rozwoju z 28 stycznia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań w zakresie sprawności psychicznej i fizycznej kandydatów na członków personelu lotniczego oraz członków personelu lotniczego i kandydatów na członków personelu pokładowego oraz członków personelu pokładowego (DzU z 24 lutego 2015 r., poz. 254)

- rozporządzenie ministra infrastruktury i rozwoju z 28 stycznia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań w zakresie sprawności psychicznej i fizycznej osób ubiegających się o świadectwo kwalifikacji członka personelu lotniczego lub posiadających świadectwo kwalifikacji członka personelu lotniczego (DzU z 24 lutego 2015 r., poz. 255)

- rozporządzenie ministra spraw zagranicznych z 23 lutego 2015 r. w sprawie szczegółowych wymagań oraz obowiązków konsula w zakresie ochrony lokalu wyborczego w czasie przerwy w głosowaniu (DzU z 3 marca 2015 r., poz. 292)

- rozporządzenie ministra spraw zagranicznych z 23 lutego 2015 r. w sprawie wykazu pakietów wyborczych w głosowaniu korespondencyjnym za granicą (DzU z 3 marca 2015 r., poz. 293)

- rozporządzenie Rady Ministrów z 27 lutego 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na uzyskiwanie rent strukturalnych objętej planem rozwoju obszarów wiejskich (DzU z 10 marca 2015 r., poz. 333)

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA