fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Akty prawne

Obowiązują od 5 marca 2015

- rozporządzenie ministra obrony narodowej z 4 lutego 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu przyznawania nagród i zapomóg żołnierzom niezawodowym (DzU z 18 lutego 2015 r., poz. 229)

- rozporządzenie ministra infrastruktury i rozwoju z 26 lutego 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów poświadczających uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (DzU z 4 marca 2015 r., poz. 296)

- rozporządzenie ministra nauki i szkolnictwa wyższego z 25 lutego 2015 r. w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (DzU z 4 marca 2015 r., poz. 299)

- rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 13 lutego 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia „Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonella w stadach niosek gatunku kura (Gallus gallus)" na lata 2014–2016 (DzU z 4 marca 2015 r., poz. 301)

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA