fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Podatki

Praca w Irlandii, a gdzie roczne zeznanie podatkowe PIT?

Dublin w Irlandii
Fotorzepa, Filip Frydrykiewicz
Czy osoby, które przez większą część roku mieszkały za granicą i nie osiągnęły w ojczyźnie żadnych dochodów, muszą składać w Polsce roczne zeznanie podatkowe?

Od 24 stycznia 2014 roku przebywam i pracuję zarobkowo w Irlandii. W tym czasie byłem w Polsce tylko dwa razy na urlopie - w sumie 3 tygodnie. Nie miałem tu jednak żadnych dochodów: ani z pracy, ani ze świadczeń pomocy społecznej czy ZUS. Jestem kawalerem, ale w Polsce mam rodziców, rodzeństwo i dalszych krewnych. Czy muszą składać rozliczenie roczne PIT za 2014 rok w polskim urzędzie skarbowym? - pyta czytelnik.

Czytelnik musiałby w Polsce składać zeznanie podatkowe za 2014 rok, gdyby był polskim rezydentem podatkowym.

Jak wynika z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych rezydencja podatkowa ma ścisły związek z miejscem zamieszkania (uwaga! nie chodzi o miejsce zameldowania). Osoby fizyczne podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów  bez względu na miejsce położenia ich źródeł (czyli miejsce osiągania przychodów), jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium RP. To tzw. nieograniczony obowiązek podatkowy.

Za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Polski uważa się osobę fizyczną, która:

- posiada w Polsce ośrodek interesów życiowych, czyli centrum interesów osobistych lub gospodarczych. Chodzi o miejsce, z którym podatnika łączą związki rodzinne lub towarzyskie  (przede wszystkim miejsce zamieszkania małżonka i dzieci) lub związki ekonomiczne (prowadzenie działalności zarobkowej, miejsce pracy, inwestycje, majątek ruchomy i nieruchomy, polisy ubezpieczeniowe, kredyty, konta bankowe itp.)

- przebywa na terytorium Polski dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.

Te przesłanki nie muszą być spełnione łącznie. Wystarczy, że podatnik spełnia jedną z nich, aby cały osiągany przez niego dochód  podlegał opodatkowaniu w Polsce.

Przeniesienie centrum interesów życiowych poza granice kraju oraz przebywanie w Polsce krócej niż 183 dni z powodu świadczenia pracy za granicą powoduje utratę polskiej rezydencji podatkowej. W takiej sytuacji, opodatkowaniu w Polsce podlegać będzie jedynie dochód, który dana osoba osiągnie wyłącznie na terytorium naszego kraju (to tzw. ograniczony obowiązek podatkowy).

Osoba, która przez większość roku podatkowego nie mieszkała w Polsce, ale osiągała tu jakieś przychody, może być objęta ograniczonym obowiązkiem podatkowym. Przychodami podlegającymi opodatkowaniu są kwoty otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym.

Ale uwaga, może się zdarzyć, że ta sama osoba będzie miała rezydencję podatkową w dwóch państwach, bo np. w Polsce ma miejsce zamieszkania, a w Irlandii przebywa ponad 183 dni. W takim przypadku do ustalenia miejsca rozliczenia podatku konieczne będzie przeanalizowanie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartej przez Polskę z Irlandią (Dziennik Ustaw z 1996 r. Nr 29, poz. 129). Umowa ta zawiera reguły pozwalające ustalić rezydencję podatkową.

Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA