fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Firma

Trybunał Konstytucyjny o kryteriach wyboru projektów do dotacji unijnych

Fotorzepa, Jerzy Dudek
Kryteria wyboru projektów dofinansowanych z Unii Europejskiej może określać instytucja zarządzająca.

Trybunał Konstytucyjny rozstrzygnął skargę mężczyzny starającego się o dofinansowanie unijne z regionalnego programu operacyjnego. Jego wątpliwości wzbudził arbitralny charakter kryteriów oceny projektów, a także ich charakter prawny. Podniósł, że określanie kryteriów przez instytucję zarządzającą, a następnie ich zatwierdzenie przez komitet monitorujący ma charakter prawotwórczy. Tym samym narusza katalog prawa powszechnie obowiązującego, określony w art. 87 konstytucji. Obecny stan prawny naruszał ponadto prawo do sądowej kontroli kryteriów.

Takiego stanowiska nie poparli przedstawiciele Sejmu i Prokuratury Generalnej. Trybunał, zgodnie z ich opinią, uznał kwestionowane przepisy art. 26 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju za zgodne z ustawą zasadniczą. Zdaniem TK postanowienia dokumentów określających kryteria przyznawania dotacji nie mają charakteru abstrakcyjnego, ale konkretny, bo stosuje się je tylko podczas poszczególnych postępowań konkursowych. Tym samym nie można mówić o tym, że są prawem powszechnie obowiązującym.

– Otrzymanie dotacji unijnej nie ma charakteru prawa majątkowego – powiedział sędzia Stanisław Biernat, uzasadniając werdykt. Do otrzymania pieniędzy wymagane jest złożenie wniosku w postępowaniu konkursowym, a to ostatnie musi być uzależnione od wskazanych kryteriów. Kompetencja do ich określenia właśnie przez instytucję zarządzającą nałożona jest przez prawo unijne.

Zdanie odrębne zgłosił sędzia Andrzej Wróbel. W jego opinii kontrola kryteriów przyznawania dofinansowania jest ograniczona, a ich ustanawiania powinno się dokonywać w drodze aktu prawa miejscowego.

Sygnatura akt: SK 50/13

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA