fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Aplikacje/egzaminy

Egzamin adwokacki 2015 - przygotowanie sprzętu komputerowego

www.sxc.hu
Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie informuje tegorocznych zdających egzamin adwokacki o konieczności wyboru formy rozwiązywania zadań.

Zgodnie z § 9a ust. 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 września 2009 r. w sprawie przeprowadzenia egzaminu adwokackiego(Dz. U. z 2013 r., poz. 1423) w zw. z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów (Dz.U. poz. 829), nie później niż 21 dni przed terminem egzaminu adwokackiego, tj. do dnia 18 lutego 2015 r., zdający egzamin adwokacki składają przewodniczącemu komisji egzaminacyjnej lub jego zastępcy pisemną informację o wyborze sposobu rozwiązywania zadań podczas egzaminu adwokackiego w formie odręcznej albo przy użyciu własnego sprzętu komputerowego.

W przypadku wyboru rozwiązywania zadań przy użyciu sprzętu komputerowego, zdający powinien złożyć także pisemne oświadczenie o akceptacji warunków związanych z wyborem zawierające deklarację, że znane mu są wymienione w rozporządzeniu zagrożenia związane z użyciem tego sprzętu.

Niezłożenie oświadczenia o akceptacji warunków związanych z użyciem własnego sprzętu komputerowego w trakcie egzaminu adwokackiego oznacza wybór odręcznej formy rozwiązywania zadań podczas egzaminu adwokackiego.

Rada przypomina, że na stronie ministerstwa sprawiedliwości została zamieszczona instrukcja obsługi „Aplikacji do zdawania egzaminów prawniczych", oraz wersja demonstracyjna aplikacji: http://ms.gov.pl/pl/zawodowe-egzaminy-prawnicze/.

Wymagania techniczne komputerów

Minimalne wymagania, które powinien spełniać komputer zdającego dla prawidłowego działania aplikacji, stanowią:

- procesor Pentium 1 GHz lub jego odpowiednik;

- 512 MB pamięci RAM (zalecane 1024 MB);

- system operacyjny (32/64-bit): Windows XP SP3, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1

- zainstalowany program Microsoft .NET Framework 3.5 SP1;

- 100 MB wolnego miejsca na dysku systemowym komputera;

- wolny port USB;

- konto użytkownika o prawach administratora lokalnego do komputera;

- program antywirusowy – samo wyłączenie programu antywirusowego może spowodować jego uruchomienie w czasie egzaminu a w konsekwencji możliwość utraty pracy;

- wyłączony wygaszacz ekranu;

- zegar komputera ustawiony zgodnie z obowiązującą datą i czasem;

- wyłączone aktualizacje automatyczne.

- aplikacja nie może być uruchomiona na maszynach wirtualnych

- na egzaminie dopuszczalne jest korzystanie z myszek i klawiatur przewodowych

- ekrany dotykowe na czas egzaminu zostaną zablokowane przez aplikację

Warto pamiętać

Microsoft. NET 3.5 SP1 jest domyślnie zainstalowany jako składnik systemu Windows 7, w wypadku systemu Windows XP SP3, Windows Vista, Windows 8, Windows 8.1 należy go doinstalować.

W celu sprawdzenia, czy zalogowany użytkownik ma uprawnienia administratora lokalnego do komputera, należy w linii poleceń wykonać komendę net user %username% i sprawdzić czy na wyświetlonej liście znajduje się następujący wpis „Członkostwa grup lokalnych *Administratorzy".

Ponadto komputer powinien być skonfigurowany w taki sposób, aby w przypadku bezczynności nie używał funkcji wstrzymywania systemu (tryb uśpienia) i wygaszacza ekranu.

Warto zaznaczyć, że zainstalowane na komputerze zdającego i pracujące w tle inne aplikacje mogą spowolnić działanie aplikacji do zdawania egzaminów prawniczych, dlatego sugerowane jest odinstalowanie zbędnych aplikacji na czas trwania egzaminu.

W wypadku korzystania z myszki i dodatkowej klawiatury podłączonych do portu USB należy pamiętać o pozostawieniu wolnego portu USB w celu uruchomienia aplikacji egzaminacyjnej.

Przygotowanie sprzętu

Adwokaci jednocześnie przypominają, iż zdający, którzy wybiorą możliwość rozwiązywania zadań przy użyciu sprzętu komputerowego, powinni sprzęt ten przynieść na egzamin we własnym zakresie, przygotować go zgodnie z podanymi parametrami.

Tylko tak właściwie przygotowany i spełniający wymogi techniczne sprzęt komputerowy zapewni prawidłowe działanie aplikacji do zdawania egzaminu.

W razie wątpliwości, czy sprzęt komputerowy, na którym zdający zamierzają rozwiązywać zadania, spełnia wymagania techniczne podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości zdający winni - przed egzaminem i we własnym zakresie - skorzystać z pomocy informatyka. Rada przypomina też o konieczności naładowania baterii w sprzęcie komputerowym.

Należność

Opłatę za egzamin adwokacki w kwocie 1 400 zł należy wpłacić na rachunek Ministerstwa Sprawiedliwości (Al. Ujazdowskie 11, 00 - 950 Warszawa) w Narodowym Banku Polskim o nr 77 1010 1010 0400 1922 3100 0000 z dopiskiem: „opłata za egzamin adwokacki 2015 r.".

Źródło: Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA