fbTrack

Notowania

60 mln zł z Unii na debiuty

Rzeczpospolita
Za dwa tygodnie rusza nabór wniosków o dofinansowanie debiutów małych i średnich firm
Małe i średnie firmy w 50 proc. będą mogły pokryć ze środków UE koszty związane z wejściem na giełdę. Wczoraj minister gospodarki Waldemar Pawlak podpisał rozporządzenie umożliwiające spółkom pozyskanie unijnych środków przy debiucie giełdowym. Jak dowiedziała się „Rz”, w ciągu dwóch tygodni opublikowany zostanie formularz, który pozwoli ubiegać się o środki.
W momencie jego ogłoszenia Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie rozpocznie akcję edukacyjną dla podmiotów wprowadzających spółki na NewConnect (NC) i główny parkiet GPW, która ma zachęcić instytucje finansowe do pozyskiwania unijnych pieniędzy dla swoich klientów. Środki będą dostępne w ramach działania 3.3 programu „Innowacyjna gospodarka” – zgodnie z jego założeniami o unijne wsparcie będą mogły się ubiegać małe i średnie spółki. Do 2013 roku z tego tytułu firmy będą mogły pozyskać ponad 60 mln zł.
– Dotacje pokryją 50 proc. kosztów kwalifikowanych związanych z przygotowaniem niezbędnych do giełdowego debiutu analiz i dokumentacji – mówi Sławomir Pycko z GPW. Na głównym parkiecie warszawskiej giełdy spółki będą mogły pozyskać środki m.in. na przygotowanie prospektu emisyjnego, usługi doradztwa finansowego czy prawnego towarzyszące debiutowi. Na NC z funduszy unijnych będą współfinansowane usługi autoryzowanych doradców, które są obligatoryjne dla każdej firmy. Według przedstawicieli GPW możliwość pozyskania europejskich funduszy ma przyspieszyć rozwój rynku małych spółek. Dziś na NC przekroczona zostanie liczba 40 notowanych firm, ponieważ zadebiutują dwie kolejne spółki: zajmująca się sprzedażą urządzeń elektronicznych Vedia oraz działająca w segmencie badań naukowych spółka Index Copernicus International. Możliwość pozyskania środków pozytywnie odbierają członkowie założonego wczoraj przez przedstawicieli 25 firm doradczych Stowarzyszenia Autoryzowanych Doradców (SAD). Jednak w opinii prezesa SAD Macieja Duszyńskiego większą barierą w rozwoju rynku niż koszty wejścia na NC jest brak zainteresowania ze strony inwestorów instytucjonalnych spółkami notowanymi na nowym rynku akcji, który ogranicza debiuty wielu firm. Możliwość zmniejszenia kosztów związanych z debiutem poprzez pozyskanie unijnych środków nie będzie przesądzała o wejściu firmy na giełdę, ale będzie czynnikiem zachęcającym spółki do upublicznienia swoich akcji. Szczególnie dotyczy to firm wchodzących na NewConnect, dla których koszty debiutów są często poważnym ograniczeniem. Dlatego pozyskane środki powinny przyczynić się do dalszego rozwoju tego rynku, który, jak już widać, trafił w rynkowe zapotrzebowanie.
Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL