Jak rozliczyć sprzedaż towarów, gdy podatnikiem jest kupujący

Rzeczpospolita
Przy transakcjach z kontrahentami z innych państw nieco inaczej rozliczamy VAT. Przy dostawie towarów z zagranicy podatnikiem jest nabywca. Wykazuje on VAT należny w deklaracji, ale jednocześnie może go odliczyć. Transakcja jest więc dla niego neutralna
Takie dostawy towarów (mówi o nich art. 17 ust. 1 pkt 5 ustawy o VAT) mogą być mylnie rozpoznawane jako wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (WNT). W obu wypadkach obowiązek rozliczenia VAT spoczywa na nabywcy. Różny jest jednak sposób, w jaki trzeba to zrobić. Dotyczy to zwłaszcza ustalenia momentu powstania obowiązku podatkowego i podstawy opodatkowania.Z dostawą towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca, mamy do czynienia jedynie wtedy, gdy miejscem dostawy jest Polska. Jeśli miejsce dostawy towarów znajduje się na terenie innego państwa, art. 17 ust. 1 pkt 5 ustawy o VAT nie będzie stosowany. Potwierdził to Pomorski Urząd Skarbowy w interpretacji z 13 września 2005 r. (PV/443-244/IV/2005/JW).Przepis ten nie będzie stosowany również do wewnątrzwspólnotowych transakcji trójstronnych rozliczanych w procedurze uproszczonej zgodnie z art. 135 – 138 ustawy o VAT oraz wtedy, gdy dostawa towarów przeprowadzana jest w ramach sprzedaży wysyłkowej na terytorium k...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL