Nowa minimalna stawka akcyzy na papierosy

Fotorzepa, MW Michał Walczak
181,72 zł za każde 1000 sztuk – taką minimalną stawkę akcyzy zapłacą producenci papierosów
W sobotę weszło w życie rozporządzenie ministra finansów w sprawie minimalnej stawki akcyzy na papierosy (DzU z 2008 r. nr 48, poz. 283). Stawka ta wynosi 90 proc. całkowitej kwoty podatku akcyzowego naliczanego od najpopularniejszej kategorii cenowej (NKC). Tą zaś, w myśl art. 73 ust. 6 ustawy o podatku akcyzowym, jest kategoria cenowa, na którą był największy popyt i która osiągnęła najwyższą sprzedaż w poprzednim roku kalendarzowym. Jest obliczona według liczby sprzedawanych papierosów, na podstawie maksymalnych cen detalicznych (wydrukowanych na opakowaniach jednostkowych), w przeliczeniu na 1000 sztuk.NKC odpowiada cenie, po której sprzedano najwięcej papierosów w 12 miesiącach roku kalendarzowego. W 2007 r. największym popytem rynkowym cieszyły się papierosy w cenie 5,85 zł za 20 sztuk. Całkowity podatek wyliczony dla NKC to 201,92 zł za 1000 sztuk. 90 proc. tej całkowitej kwoty akcyzy liczonej od ceny równej NKC w 2008 r. wynosi więc 181,72 zł za ka...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL