Odpowiedź Ministerstwa Finansów z 4 kwietnia 2008 r. na pytanie „Rz” w sprawie odliczenia 1 proc. podatku na organizacje pożytku publicznego

Zgodnie z art. 45 ust. 5c ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z późn. zm.) kwota przekazywana na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP) odnosi się do kwoty „podatku należnego wynikającego z zeznania podatkowego”, co w związku z przepisem art. 45 ust. 5f ww. ustawy należy odnosić do zeznania podatkowego złożonego przed upływem terminu określonego dla złożenia tego zeznania.Jednym z warunków przekazania przez urząd skarbowy zadeklarowanej przez podatnika kwoty „1%”, jest złożenie zeznania przed upływem terminu określonego dla złożenia tego zeznania, tj. do końca 30 kwietnia 2008 r. w rozliczenia podatku za 2007 r.Oznacza to, że podatnik do 30 kwietnia 2008 r. może wielokrotnie korygować swoje zeznanie podatkowe za 2007 r., a tym samym także wysokość kwoty jaką chce zasilić konto wybranej organizacji pożytku publicznego pamiętając jedynie, że nie może ona przekroczyć 1% poda...
Źródło: ROL

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL