fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Rozliczenie zysku (straty) z tytułu realizacji opcji

www.sxc.hu
Na gruncie art. 30b ust. 4 ustawy o PIT należy rozróżniać, czy odpłatne zbycie papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych oraz zmaterializowanie wynikających z nich praw następuje w wykonywaniu działalności gospodarczej czy tylko w związku z nią.

Tak uznał Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z 14 listopada 2014 r. (II FSK 2446/12).

Aby zabezpieczyć prowadzoną działalność eksportową przed niekorzystnymi spadkami kursu walutowego, podatnik zawarł z bankiem umowę opcji walutowych, która charakteryzowała się tym, że za cenę stosownej premii mógł on zapewnić sobie korzystny kurs walutowy. W wyniku rozliczenia jednej z transakcji podatnik poniósł stratę, którą ujął w prowadzonych księgach rachunkowych jako koszt finansowy, co zostało zakwestionowane przez organ podatkowy.

W ocenie podatnika stratę tę należy traktować jako koszt uzyskania przychodu, gdyż umowa opcyjna została zawarta w celu zabezpieczania przyszłego źródła przychodu. Ponadto, skoro przychody z opcji walutowych księguje się po stronie przychodów z działalności gospodarczej, to analogicznie straty powinny być księgowane po stronie kosztów tej działalności.

Organ podatkowy uznał, że transakcje opcji walutowych ...

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA