fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Kiedy wolno z dnia na dzień rozwiązać umowę z chorym

Pracownik powinien uprzedzić szefa o przyczynie i przewidywanej absencji, jeżeli powód tej nieobecności jest z góry wiadomy lub możliwy do przewidzenia
Pracownik był nieobecny przez cztery dni, a piątego przedstawił za pośrednictwem członka rodziny zwolnienie lekarskie, które jednak nie obejmuje czterech pierwszych dni absencji. Zaznaczyłam je jako nieusprawiedliwione. Czy w tej sytuacji szef może go zwolnić dyscyplinarnie? Jeśli tak, to czy pismo o rozwiązaniu umowy o pracę wolno wysłać pocztą w czasie, gdy zatrudniony przebywa na zwolnieniu lekarskim?Pismo informujące o rozwiązaniu z nim umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy podwładnego można doręczyć pocztą. Według art. 41 kodeksu pracy szef nie ma prawa wręczyć wypowiedzenia w trakcie urlopu pracownika. Dotyczy to jednak tylko rozstania za wypowiedzeniem. Rozwiązanie umowy w trybie natychmiastowym z winy zatrudnionego (dyscyplinarne) może więc nastąpić w każdym czasie, także podczas usprawiedliwionej nieobecności w pracy, np. w trakcie urlopu.Zgodnie natomiast z art. 52 § 1 kodeksu pracy dyscyplinarkę dajemy z winy pracownika m.in. w razie cięż...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA