Fiskus nie chce pomocy sądów, sam ocenia dokumenty

Jeśli urząd ma wątpliwości, czy przedsiębiorca chciał obejść przepisy prawa podatkowego, powinien wystąpić do sądu, aby ten określił skutki konkretnej czynności. W praktyce jednak rzadko to robi
Organy podatkowe, jeśli dojdą do wniosku, że nie ma dokumentów potwierdzających wykonanie usług niematerialnych (np. konsultingowych lub marketingowych), kwestionują rozliczenia podatkowe. Twierdzą, że wydatki takie nie mogą być kosztem podatkowym, bo przedsiębiorca nie udowodnił, że usługę rzeczywiście wykonał. Praktyka taka jest na porządku dziennym. Nie znajduje jednak uzasadnienia w przepisach dotyczących postępowania podatkowego.Art. 187 § 1 ordynacji podatkowej (op) mówi, że organ podatkowy jest zobowiązany zebrać i w sposób wyczerpujący rozpatrzyć cały materiał dowodowy. Nie oznacza to jednak, że stronie postępowania nie przysługuje inicjatywa dowodowa. Wręcz przeciwnie. Podatnik może wnosić o przeprowadzenie dowodów i brać udział w czynnościach procesowych (np. przesłuchaniu świadków). Inicjatywa dowodowa strony nie zwalnia jednak organu podatkowego prowadzącego postępowanie z nałożonego na niego obowiązku zebrania w sprawie i rozpatrzen...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL