fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

ZUS

Wartość szczepionki przeciw grypie stanowi przychód pracowników i zleceniobiorców

Fotorzepa, BS Bartek Sadowski
Wartość szczepionki przeciwko grypie stanowi przychód pracowników ?i zleceniobiorców. Ale tylko wykonawcy umów cywilnych mogą liczyć, że wejdzie on do podstawy zasiłkowej.
Przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku chorobowego wartości sfinansowanej szczepionki przez płatnika składek nie można wliczyć do podstawy wymiaru zasiłku dla pracownika. Kwota ta powiększa jednak podstawę świadczenia u zleceniobiorcy.
Zarówno dla pracownika, jak i zleceniobiorcy wartość szczepionki wraz z usługą iniekcji zwykle stanowi przychód z tytułu wykonywanej pracy. Dla etatowców nie jest to przychód, gdy szczepienie jest obowiązkowe lub zalecane ze względu na rodzaj wykonywanej pracy (zob. stanowisko dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z 27 września 2013 r., IBPBII/1/415– 669/ 13/JP). Wartość surowicy przeciw grypie nie jest przychodem pracownika i zleceniobiorcy, jeżeli są szczególnie narażeni na zakażenie wirusem tej choroby, np. pracują w szpitalu (zob. stanowisko dyrektora IS ?w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z 29 kwietnia 2010 r., ILPB1/415–176/10–2/AMN).
Wartość szczepionek antygrypowych będąca przychodem nie jest oskładkowana, jeżeli:
- ?zasady finansowania takich zastrzyków uregulowano ?w układzie zbiorowym pracy, regulaminie wynagradzania lub przepisach o wynagradzaniu oraz
- ?pracownik będzie współfinansował chociaż w niewielkiej części wartość iniekcji (np. zapłaci kilka złotych).
Jeżeli podwładny partycypuje w takich kosztach, jego przychodem (wolnym od składek) jest różnica między wartością szczepionki a dopłaconą kwotą.
Zasadniczo jednak wartość szczepionki stanowi podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, w tym chorobowe. Mimo to nie można jej wliczyć do podstawy wymiaru zasiłku etatowców. Nie uwzględnia się w niej bowiem składników pensji przyznawanych niezależnie od oceny pracy pracownika, na których przyznanie i wypłatę nie wpływa okres pobierania zasiłku (patrz pkt 219 komentarza do ustawy zasiłkowej, www.zus.pl)
W podstawie wymiaru zasiłku przysługującego pracownikowi szef nie może uwzględniać składników wynagrodzenia:
- ?do których pracownik zachowuje prawo w okresie pobierania zasiłku zgodnie z postanowieniami układów zbiorowych pracy lub przepisami o wynagradzaniu, jeżeli są one wypłacane za okres pobierania tego zasiłku,
- ?które pracownik otrzymuje niezależnie od oceny jego pracy, a dla ich przyznania ?i wypłaty bez znaczenia pozostaje okres pobierania zasiłku,
- ?które nie zależą wyłącznie od pracy danego pracownika, lecz od pracy całego zespołu lub pewnej kategorii pracowników.
Zasady te nie dotyczą ustalania podstawy wymiaru zasiłku dla zleceniobiorcy. Zatem jeśli taka osoba skorzysta ?z zastrzyku zaoferowanego przez zleceniodawcę, wartość tego świadczenia stanowi podstawę wymiaru jej zasiłku.
Aneta Olędzka, ?doktor nauk prawnych, ?współpracownik firmy ?outsourcingowej Helpdesk Kadrowy sp. z o.o.
Podstawa prawna: art. 3 pkt 3, art. 36, art. 41 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (tekst jedn. DzU z 2014 r., poz. 159)
Podstawa prawna: art. 18 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn. DzU z 2013 r., poz. 1442 ze zm.)
Podstawa prawna: § 2 pkt 26 rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (DzU nr 161, poz. 1106)

Inaczej po rozwiązaniu umowy

Wartości zastrzyku przeciw grypie nie można wliczyć do podstawy wymiaru zasiłku chorobowego dla pracownika w czasie zatrudnienia. Należy go natomiast uwzględnić w podstawie za okres po ustaniu tytułu ubezpieczenia. Jeżeli etatowiec będzie niezdolny do pracy po rozwiązaniu umowy, ZUS doliczy kwotę szczepionki do podstawy wymiaru zasiłku chorobowego.
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA